Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

АНЕКС ПКУ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД АНЕКС ПКУ ПУ РС ПРОТОКОЛ ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА Протест - СТОП насиљу над просветним радницима [Н1] МОЋ ИЛИ НЕМОЋ ПРОСВЕТАРА
26.08. 2010.

„МИНИСТРОВО ОБАВЕШТЕЊЕ“

Categories: Актуелно|

Непосредно после информације да су запослени у образовању незадовољни како својим материјалним положајем тако и својим статусом просветног „јадника“, законским решењима и слично, Министар просвете, Жарко Обрадовић, је позвао репрезентативне синдикате на састанак 26.08.2010. године у Министарство просвете. Састанак је почео у 10 сати и трајао два сата.

После отварања састанка, Министар је изнео основна обавештења по питању припрема да почне школска година на време, шта је и колико урађено. Констатација Министра је да је све спремно и да ће школска година почети на време. Допуну излагања дали су помоћник у министрству просвете за финансије и помоћник за инспекцијски надзор.

Да то све није тако истакли су и репрезентативни синдикати. На састанку су била по два представника сваког репрезентативног синдиката. ГСПРС „Независност“ су представљали проф. др Томислав Живановић и Драгиша Ђомлија. ГСПРС „Независност“ је указао на оптерећеност образовања проблемима на које је у више наврата раније указивао. Такође не подржава никакав штрајк ни протест који је заказан за 01. 09. 2010. године, јер не би био целисходан, успешан и није ваљано припремљен, јер у таквој „литији“ не учествују сви репрезентативни синдикати. Сви проблеми које износе организатори постоје у образовању, али протест на овај начин неће решити ни један од њих него ће само указати на њих, а они су већ познати, те ће ово бити само још један у низу маркетиншких акција. Такође је било више покушаја да се са организаторима договори платформа о заједничком наступу репрезентативних синдиката према Влади и Министарству, што је благо речено игностисано.

Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима и запосленим у образовању, а онда и према свим социјалним партнерима.

Министар просвете је после изношења ставова и указивања на проблеме закључио да је неопходно да следећи састанак буде око 15. септембра, а да ће се он на седници Владе и у будућем буџету заложи за:

 

1. Побољшање образовања у Србији кроз повећање учешћа у ГДП образовања које је сада на нивоу 3,3% (нигде у Европи није испод 5%), што би неминовно довело до већих инвестиција па и плата у образовању,

2. Почетак преговора око промене цене рада како у задњем кварталу текуће године и дефинисање цене рада и потписивање Протокола за следећу годину,

3. Укидање члана 15. Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда, јер то није закон свих закона и

4. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова.

 

Као што се види сва питања и захтеви на које је указивао ГСПРС „Независност“ су покренута, на нама остаје да пратимо и видимо како ће се процес одвијати и каква ће бити реализација. У зависности од постигнутих резултата зависиће и даљи поступци и предузети кораци. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена, јер сви преговори и разговори морају се завршити пре усвајања буџета за следећу годину (у овом случају до 15. новембра). Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност.

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи и свету не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, схватите ово веома озбиљно и предузмите све у циљу стварања своје сигурније будућности.

 

 

Београд, 26. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

 

26.08. 2010.

АКТУЕЛНИ ПРОБЛЕМИ ПРЕД ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ ГОДИНЕ

Categories: Актуелно|

Због све присутнијих случајева непријављивања слободних радних места (на одређено или неодређено време) од стране појединих директора школским управама подсећам чланство Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ да је:

Чланом 131. Закона о основама система образовања и васпитања дефинисано:

„Запослени који је у установи у радном односу на неодређено време, а остао је нераспоређен или има статус запосленог са непуним радним временом на основу члана 137. ст. 2. и 3. овог закона, остварује право на преузимање стављањем на листу запослених са које се врши преузимање.

Листа из става 1. овог члана утврђује се до 15. августа за сваку наредну школску годину, у оквиру школске управе по јединицама локалне самоуправе, а на основу пријава установа о запосленима који имају право на преузимање. Право на преузимање остварује се споразумом, уз сагласност запосленог.

Запослени који се преузима мора да испуњава услове за послове за које се преузима и да има проверену психофизичку способност, у складу са чланом 130. став 3. овог закона……“ и

Чланом 5. Посебног колективног уговора за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика дефинисано је да:

„Пре почетка школске године начелници школских управа, активи директора и репрезентативни синдикати дужни су да заједнички разматрају листу запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба у тој школској години.

Избор и пријем лица у радни однос, на основу конкурса, врши директор, под условом да се претходно преузимањем није могао засновати радни однос са лицем из става 1. овог члана, које испуњава услове утврђене актом о организацији и систематизацији радних места.

Пре пријема у радни однос, послодавац је у обавези да прибави мишљење репрезентативног синдиката установе. У случају да постоји несагласност, препоруку доноси министар надлежан за послове просвете.

Рок за давање мишљења и препоруке је седам дана од дана пријема захтева.“

Стога се позивају сви чланови ГСПРС „Независност“ и запослени који су сведоци сличних појава да евентуалне неправилности пријаве. На тај начин у сарадњи са Градском просветном инспекцијом, Инспекцијом рада, Школском управом Београд и Министарством просвете Републике Србије можемо правовремено реаговати и спречити непотребно расипање буџетских средстава намењених запосленима у образовању.

 

 

Београд, 26.08.2010. год. ГСПРС „Независност“

РО Београд

Ружица Тодић Брдарић, председница

 

 

 

 

24.08. 2010.

„КУДА ПЛОВИ ОВАЈ БРОД…“

Categories: Актуелно|

На основу анализе целокупне ситуације у образовању, а посебно материјалног положаја запослених, ГСПРС „Независност“ је на становишту да је материјални положај запослених у образовању испод сваког нивоа, као и да се свакодневно погоршава. Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима, а онда и према свим социјалним партнерима. Полазећи од тога да штрајкови и протести на почетку школске године нису популарни, као и да су многе колеге без решеног проблема око норме, ГСПРС „Независност“ сматра да проблеме везане за „технолошке вишкове“ и „технолошке мањкове“ прво треба разрешити, а затим ићи у решавање проблема везених за промену цене рада и потписивање Протокола са Владом Србије.

Преговори око нове цене рада према Посебном колективном уговору се морају завршити до 15. новембра. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена. Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност крајем септембра.

 

Захтеви ГСПРС „Независност“ су већ познати:

 

1. Повећање основице од октобра 2010. за 10%

2. Укидање члана Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда

3. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова

4. Потписивање Протокола за 2011. годину до 15. новембра

5. Репрограмирање дуговања по протоколу из 2009. године

 

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања. До тада ће по свој прилици Влада и ресорно Министарство да се држе правила које је већ постало народна изрека у Србији „птице умиру певајући, а просветни радници ћутећи“.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, морамо их ускоро демантовати.

 

 

 

 

Београд, 24. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

19.08. 2010.

„КАМУФЛИРАНО“ РЕШАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

Categories: Актуелно|

Начелник Школске управе Нови Сад, Петар Виђикант, је сходно Члану 5. Посебног колективног уговора, сазвао 18.08.2010. године састанак са репрезентативним синдикатима потписницима ПКУ (Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“, Синдикат образовања Србије и Унија синдиката просветних радника Србије). Разматране су листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба за школску 2010/2011 годину. Листа броји око 1000 радника.

На састанку је констатовано, од стране репрезентативних синдиката, да је листа непотпуна. Недостаје списак слободних радних места тзв. „технолошки мањак“ по школама. Без овог дела листе немогуће је извршити расподелу технолошких вишкова, као што је то случај у ШУ Београд, ШУ Пожаревац итд. Са овим примедбама синдиката сложили су се представници Школске управе уз обећање да ће листа бити допуњена и објављена на сајту у најкраћем року. Уочен је проблем са радом и ажурношћу директора школа који у већини случајева покушавају прикрити потребе за слободним радним местима. На тај начин почетком школске године би, уз разноразмне махинације, у систем поново укључили нове раднике што би допринело са једне стране повећању броја запослених, а са друге стране ненаменском трошењу буџетских средстава. Репрезентативни синдикати су могли доћи до закључка да и даље постоји скривена сарадња на релацији директори –Школска управа која се наставља из претходног периода.

ГСПРС „Независност“ ће будно пратити обећања дата из Школске управе Нови Сад по питању перманентног решавања проблема запослени за чијим је радом престала потреба или запослених са смањеном нормом. У противном ми ћемо предузети све мере ради очувања и заштите радничких права.

 

 

ГСПРС „Независност“

Покрајински одбор Војводина

Нада Јокић, председница

 

 

16.12. 2009.

У НАСТАВКУ ПРЕГОВОРА НИШТА НОВО

Categories: Актуелно|

studentiНаставак преговора је уследио у Министарству просвете 15.12.2009. године. Преговори су обухватили кључне захтеве репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) који су презентовани на претходним преговорима у Министарству финансије, а односе се на Протокол за 2010. годину, проблеме везане за дуг према Протоколу из 2009. године и „стимулативним“ отпремнинама.
Преговарачки тим Министарства просвете Србије чинили су представници Министарства на челу са Министром проф. др Жарком Обрадовићем, док су преговарачки тим репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) чинили по два представника сваког синдиката.

Репрезентативни синдикати су стекли утисак да су представници Министарства просвете били задужени да саопште да нема повећања у следећој години, као и да у Буџету нема новца за исплате помоћи за запослене у просвети. Треба напоменути да је Протокол за следећу годину већ требало потписати са Министарством просвете и Министарством финансија. Представници репрезентативних синдиката су на преговоре дошли са следећим јасним и реалним захтевима за :

– хитно потписивање Протокола о утврђивању цене рада за 2010. годину,

– исплату једнократне помоћи од 5.000 динара до Нову годину, макар онима са најнижим примањима,

– поштовање Протокола за 2009. годину, наиме не одричемо се повећања цене рада од 2% у априлу и 6% у октобру као је то дефинисано у тачки 1 Протокола од 30.01.2009. године. Ако би ВладаРепублике Србије то повећање признала као свој дуг према запосленима у образовању спремни смо да прихватимо одлагање исплате до 2011. године,

– поштовање минималне цене рада у образовању која се редовно утврђује на нивоу Републике Србије,

– стимулативне отпремнине запосленима који добровољно одлазе из система образовања и чијим се одласком гаси њихово радно место у износу који ће омогуућити смањење броја запослених у образовању за више од 5 хиљада,

– Запосленима који су испунили један од услова за одлазак у пензију треба понудити отпремнину у износу од 6 просечних бруто плата како би се и на тај начин смањио број запослених у образовању и

– хитно решавање проблема школа које имају блокиране рачуне по основу судских извршних пресуда за јубиларне награде, трошкова превоза, ПТТ услуга, комуналних услуга итд., а нарочито школа које су у блокади већ дуги низ година као у Општини Ћуприја где не постоје ни минимални услови за рад школа због немогућности куповине средстава за одржавање хигијене, немогућности обезбеђење грејања и других најелемантарнијих услова за нормално функционисање наставе.

Представници Министарства просвете су били упорни и покушавали, без успеха, да репрезентативним синдикатима објасне да новца нема за помоћ до Нове године. Према подацима којим располажу синдикати види се да новца има и репрезентативни синдикати ће остати при свом захтеву да се преостали новац искористи за запослене у просвети до Нове године. Замисао Владе Србије је да кроз нови ребаланс та средства буду искоришћена као уштеда и да смање дефицит од преко 100 милијарди динара. То чини мање од 0,5% дефицита. Апсур додатни је што ће ребаланс да уследи после усвајања Буџета за следећу годину. Састанак је завршен без конкретних договора осим да ће бити настављен. Због многобројних проблема и нерешених односа на релацији Влада Републике Србије – запослени у образовању договорено је да се преговори наставе у четвртак уз сарадњу са Министарством финансија.

Београд, 15.12.2009. год За ГСПРС „Независност“
Томислав Живановић, председник

14.12. 2009.

ПРЕГОВОРИ НАПОКОН ОТПОЧЕЛИ

Categories: Актуелно|

После више узастопних захтева синдиката за отпочињање преговора око потписивања Протокола за 2010. годину од представника Владе Републике Србије стигао је позив репрезентативним синдикатима за преговоре који су почели 10.12.2009. године у Министарству финансија.
Преговарачки тим Владе Републике Србије чинили су представници Министарства финансија на челу са Министарском Др Дијаном Драгутиновић, представници Министарства просвете на челу са Државним секретаром др. Радовојем Митровићем, док су преговарачки тим репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) чинили по два представника сваког синдиката.

Стиче се утисак да су представници Владе неспремни за разговоре јер осим замрзнутих плата нису имали шта да понуде, а већ је крај години и Протокол за следећу годину је требало да потпишу до 15. новембра.

Представници Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ су на преговоре дошли са следећим јасним и реалним захтевима:

– хитно потписивања Протокола о утврђивању цене рада за 2010. годину

– тражити податке о реализацији Буџета за образовање за првих 11 месеци ове године како би се изнашла могућност за исплату једнократне помоћи од 5.000 динара за Нову годину макар онима са најнижим примањима

– захтевамо да се испуштује Протокол за 2009. годину, наиме не одричемо се повећања цене рада од 2% у априлу и 6% у октобру као је то дефинисано у тачки 1 Протокола од 30.01.2009. године. Ако би Влада Републике Србије то повећање признала као свој дуг према запосленима у образовању спремни смо да прихватимо одлагање исплате до изласка Државе из економске кризе.

– Захтевамо од Владе Републике Србије да и у образовању поштује минималну цену рада коју редовно утврђује на нивоу Републике Србије

– Захтевамо од Владе Републике Србије стимулативну отпремнину запосленима који добровољно одлазе из система образовања и чијим се одласком гаси њихово радно место чиме би дошло до смањења броја запослених у образовању за 5 до 10 хиљада.

– Запосленима који су испунили један од услова за одлазак у пензију треба понудити отпремнину у износу од 6 просечних бруто плата како би се и на тај начин смањио број запослених у образовању

– Захтевамо хитно решавање проблема школа које имају блокиране рачуне по основу судских извршних пресуда за јубиларне награде, трошкова превоза, ПТТ услуга, комуналних услуга итд., а нарочито школа које су у блокади већ дуги низ година као у Општини Ћуприја где не постоје ни минимални услови за рад школа због немогућности куповине средстава за одржавање хигијене, немогућности обезбеђење грејања и других најелемантарнијих услова за нормално функционисање наставе.

Због многобројних проблема и нерешених односа на релацији Влада Републике Србије-запослени у образовању договорено је да се преговори наставе у уторак 15. 12. 2009. године уз обевзно присуство Министра просвете, др. Жарка Обрадовић.

Београд, 11.12.2009. год За ГСПРС „Независност“
Драгиша Ђомлија, потпредседник

 

 

 

2.09. 2009.

ОТОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ

Categories: Актуелно|

zarko_obradovic Имајући у виду наш заједнички циљ контроле система образовања у погледу броја запослених, обавештавам Вас да се тренутно почело са расписивањем конкурса или пријемом у радни однос без конкурса нових радника у школама у Србији од стране директора уз прећутно одобравање начелника школских управа, а да процес преузимања није још завршен (читај негде није ни почео).
Зато Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ захтева од Вас да предузмете све законом дозвољене мере против директора и начелника школских управа који се не придржавају дописа да се не расписују конкурси до коначног завршетка процеса преузимања и утврђивања стварног броја запослених за чим је радом престала потреба на нивоу општина и школских управа.

У циљу поткрепљења ове тврдње је и пример ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ и СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „4. ЈУЛ“ у Врбасу који су примили по једног новог радника професора српског језика и књижевности, а нису преузели колегиницу из ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ из Врбаса. У разговору са начелником школске управе Нови Сад, господином Виђикантом, речено је да су школе обавештене о том и да ту престаје његова одговорност и надлежност, а директор мора да прими професора. Сличне одговоре начелник је давао и у другим случајевима.

Листа оваквих примера је дуга и постепено се шири, имајући у виду циљ који степоставили себи, господине Министре, захтевамо одлучне мере и активности да се ова листа неби у недоглед продужавала као што је то био случај до сада, те ће свима нама који смо ангажовани на овом задатку да узалуд буде уложени досадашњи труд.

Београд, 02.09.2009. ГСПРС „Независност“
Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

Go to Top