Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

ПРОТЕСТ 16.05.2024. ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАДНИЧКИ РЕСТАРТ 1. МАЈ 2024. СРЕЋНА СЛАВА СВЕТИ САВА АНЕКС ПКУ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД АНЕКС ПКУ ПУ РС ПРОТОКОЛ ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ
24.08. 2010.

„КУДА ПЛОВИ ОВАЈ БРОД…“

Categories: Актуелно|

На основу анализе целокупне ситуације у образовању, а посебно материјалног положаја запослених, ГСПРС „Независност“ је на становишту да је материјални положај запослених у образовању испод сваког нивоа, као и да се свакодневно погоршава. Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима, а онда и према свим социјалним партнерима. Полазећи од тога да штрајкови и протести на почетку школске године нису популарни, као и да су многе колеге без решеног проблема око норме, ГСПРС „Независност“ сматра да проблеме везане за „технолошке вишкове“ и „технолошке мањкове“ прво треба разрешити, а затим ићи у решавање проблема везених за промену цене рада и потписивање Протокола са Владом Србије.

Преговори око нове цене рада према Посебном колективном уговору се морају завршити до 15. новембра. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена. Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност крајем септембра.

 

Захтеви ГСПРС „Независност“ су већ познати:

 

1. Повећање основице од октобра 2010. за 10%

2. Укидање члана Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда

3. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова

4. Потписивање Протокола за 2011. годину до 15. новембра

5. Репрограмирање дуговања по протоколу из 2009. године

 

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања. До тада ће по свој прилици Влада и ресорно Министарство да се држе правила које је већ постало народна изрека у Србији „птице умиру певајући, а просветни радници ћутећи“.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, морамо их ускоро демантовати.

 

 

 

 

Београд, 24. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

19.08. 2010.

„КАМУФЛИРАНО“ РЕШАВАЊЕ ТЕХНОЛОШКИХ ВИШКОВА

Categories: Актуелно|

Начелник Школске управе Нови Сад, Петар Виђикант, је сходно Члану 5. Посебног колективног уговора, сазвао 18.08.2010. године састанак са репрезентативним синдикатима потписницима ПКУ (Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“, Синдикат образовања Србије и Унија синдиката просветних радника Србије). Разматране су листе запослених за чијим радом је у потпуности или делимично престала потреба за школску 2010/2011 годину. Листа броји око 1000 радника.

На састанку је констатовано, од стране репрезентативних синдиката, да је листа непотпуна. Недостаје списак слободних радних места тзв. „технолошки мањак“ по школама. Без овог дела листе немогуће је извршити расподелу технолошких вишкова, као што је то случај у ШУ Београд, ШУ Пожаревац итд. Са овим примедбама синдиката сложили су се представници Школске управе уз обећање да ће листа бити допуњена и објављена на сајту у најкраћем року. Уочен је проблем са радом и ажурношћу директора школа који у већини случајева покушавају прикрити потребе за слободним радним местима. На тај начин почетком школске године би, уз разноразмне махинације, у систем поново укључили нове раднике што би допринело са једне стране повећању броја запослених, а са друге стране ненаменском трошењу буџетских средстава. Репрезентативни синдикати су могли доћи до закључка да и даље постоји скривена сарадња на релацији директори –Школска управа која се наставља из претходног периода.

ГСПРС „Независност“ ће будно пратити обећања дата из Школске управе Нови Сад по питању перманентног решавања проблема запослени за чијим је радом престала потреба или запослених са смањеном нормом. У противном ми ћемо предузети све мере ради очувања и заштите радничких права.

 

 

ГСПРС „Независност“

Покрајински одбор Војводина

Нада Јокић, председница

 

 

16.12. 2009.

У НАСТАВКУ ПРЕГОВОРА НИШТА НОВО

Categories: Актуелно|

studentiНаставак преговора је уследио у Министарству просвете 15.12.2009. године. Преговори су обухватили кључне захтеве репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) који су презентовани на претходним преговорима у Министарству финансије, а односе се на Протокол за 2010. годину, проблеме везане за дуг према Протоколу из 2009. године и „стимулативним“ отпремнинама.
Преговарачки тим Министарства просвете Србије чинили су представници Министарства на челу са Министром проф. др Жарком Обрадовићем, док су преговарачки тим репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) чинили по два представника сваког синдиката.

Репрезентативни синдикати су стекли утисак да су представници Министарства просвете били задужени да саопште да нема повећања у следећој години, као и да у Буџету нема новца за исплате помоћи за запослене у просвети. Треба напоменути да је Протокол за следећу годину већ требало потписати са Министарством просвете и Министарством финансија. Представници репрезентативних синдиката су на преговоре дошли са следећим јасним и реалним захтевима за :

– хитно потписивање Протокола о утврђивању цене рада за 2010. годину,

– исплату једнократне помоћи од 5.000 динара до Нову годину, макар онима са најнижим примањима,

– поштовање Протокола за 2009. годину, наиме не одричемо се повећања цене рада од 2% у априлу и 6% у октобру као је то дефинисано у тачки 1 Протокола од 30.01.2009. године. Ако би ВладаРепублике Србије то повећање признала као свој дуг према запосленима у образовању спремни смо да прихватимо одлагање исплате до 2011. године,

– поштовање минималне цене рада у образовању која се редовно утврђује на нивоу Републике Србије,

– стимулативне отпремнине запосленима који добровољно одлазе из система образовања и чијим се одласком гаси њихово радно место у износу који ће омогуућити смањење броја запослених у образовању за више од 5 хиљада,

– Запосленима који су испунили један од услова за одлазак у пензију треба понудити отпремнину у износу од 6 просечних бруто плата како би се и на тај начин смањио број запослених у образовању и

– хитно решавање проблема школа које имају блокиране рачуне по основу судских извршних пресуда за јубиларне награде, трошкова превоза, ПТТ услуга, комуналних услуга итд., а нарочито школа које су у блокади већ дуги низ година као у Општини Ћуприја где не постоје ни минимални услови за рад школа због немогућности куповине средстава за одржавање хигијене, немогућности обезбеђење грејања и других најелемантарнијих услова за нормално функционисање наставе.

Представници Министарства просвете су били упорни и покушавали, без успеха, да репрезентативним синдикатима објасне да новца нема за помоћ до Нове године. Према подацима којим располажу синдикати види се да новца има и репрезентативни синдикати ће остати при свом захтеву да се преостали новац искористи за запослене у просвети до Нове године. Замисао Владе Србије је да кроз нови ребаланс та средства буду искоришћена као уштеда и да смање дефицит од преко 100 милијарди динара. То чини мање од 0,5% дефицита. Апсур додатни је што ће ребаланс да уследи после усвајања Буџета за следећу годину. Састанак је завршен без конкретних договора осим да ће бити настављен. Због многобројних проблема и нерешених односа на релацији Влада Републике Србије – запослени у образовању договорено је да се преговори наставе у четвртак уз сарадњу са Министарством финансија.

Београд, 15.12.2009. год За ГСПРС „Независност“
Томислав Живановић, председник

14.12. 2009.

ПРЕГОВОРИ НАПОКОН ОТПОЧЕЛИ

Categories: Актуелно|

После више узастопних захтева синдиката за отпочињање преговора око потписивања Протокола за 2010. годину од представника Владе Републике Србије стигао је позив репрезентативним синдикатима за преговоре који су почели 10.12.2009. године у Министарству финансија.
Преговарачки тим Владе Републике Србије чинили су представници Министарства финансија на челу са Министарском Др Дијаном Драгутиновић, представници Министарства просвете на челу са Државним секретаром др. Радовојем Митровићем, док су преговарачки тим репрезентативних синдиката (Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, Синдиката образовања Србије и Уније синдиката просветних радника Србије) чинили по два представника сваког синдиката.

Стиче се утисак да су представници Владе неспремни за разговоре јер осим замрзнутих плата нису имали шта да понуде, а већ је крај години и Протокол за следећу годину је требало да потпишу до 15. новембра.

Представници Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“ су на преговоре дошли са следећим јасним и реалним захтевима:

– хитно потписивања Протокола о утврђивању цене рада за 2010. годину

– тражити податке о реализацији Буџета за образовање за првих 11 месеци ове године како би се изнашла могућност за исплату једнократне помоћи од 5.000 динара за Нову годину макар онима са најнижим примањима

– захтевамо да се испуштује Протокол за 2009. годину, наиме не одричемо се повећања цене рада од 2% у априлу и 6% у октобру као је то дефинисано у тачки 1 Протокола од 30.01.2009. године. Ако би Влада Републике Србије то повећање признала као свој дуг према запосленима у образовању спремни смо да прихватимо одлагање исплате до изласка Државе из економске кризе.

– Захтевамо од Владе Републике Србије да и у образовању поштује минималну цену рада коју редовно утврђује на нивоу Републике Србије

– Захтевамо од Владе Републике Србије стимулативну отпремнину запосленима који добровољно одлазе из система образовања и чијим се одласком гаси њихово радно место чиме би дошло до смањења броја запослених у образовању за 5 до 10 хиљада.

– Запосленима који су испунили један од услова за одлазак у пензију треба понудити отпремнину у износу од 6 просечних бруто плата како би се и на тај начин смањио број запослених у образовању

– Захтевамо хитно решавање проблема школа које имају блокиране рачуне по основу судских извршних пресуда за јубиларне награде, трошкова превоза, ПТТ услуга, комуналних услуга итд., а нарочито школа које су у блокади већ дуги низ година као у Општини Ћуприја где не постоје ни минимални услови за рад школа због немогућности куповине средстава за одржавање хигијене, немогућности обезбеђење грејања и других најелемантарнијих услова за нормално функционисање наставе.

Због многобројних проблема и нерешених односа на релацији Влада Републике Србије-запослени у образовању договорено је да се преговори наставе у уторак 15. 12. 2009. године уз обевзно присуство Министра просвете, др. Жарка Обрадовић.

Београд, 11.12.2009. год За ГСПРС „Независност“
Драгиша Ђомлија, потпредседник

 

 

 

2.09. 2009.

ОТОРЕНО ПИСМО МИНИСТРУ ПРОСВЕТЕ

Categories: Актуелно|

zarko_obradovic Имајући у виду наш заједнички циљ контроле система образовања у погледу броја запослених, обавештавам Вас да се тренутно почело са расписивањем конкурса или пријемом у радни однос без конкурса нових радника у школама у Србији од стране директора уз прећутно одобравање начелника школских управа, а да процес преузимања није још завршен (читај негде није ни почео).
Зато Грански синдикат просветних радника Србије „Независност“ захтева од Вас да предузмете све законом дозвољене мере против директора и начелника школских управа који се не придржавају дописа да се не расписују конкурси до коначног завршетка процеса преузимања и утврђивања стварног броја запослених за чим је радом престала потреба на нивоу општина и школских управа.

У циљу поткрепљења ове тврдње је и пример ГИМНАЗИЈЕ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“ и СРЕДЊОШКОЛСКОГ ЦЕНТРА „4. ЈУЛ“ у Врбасу који су примили по једног новог радника професора српског језика и књижевности, а нису преузели колегиницу из ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ из Врбаса. У разговору са начелником школске управе Нови Сад, господином Виђикантом, речено је да су школе обавештене о том и да ту престаје његова одговорност и надлежност, а директор мора да прими професора. Сличне одговоре начелник је давао и у другим случајевима.

Листа оваквих примера је дуга и постепено се шири, имајући у виду циљ који степоставили себи, господине Министре, захтевамо одлучне мере и активности да се ова листа неби у недоглед продужавала као што је то био случај до сада, те ће свима нама који смо ангажовани на овом задатку да узалуд буде уложени досадашњи труд.

Београд, 02.09.2009. ГСПРС „Независност“
Проф. др Томислав Живановић, председник

 

 

Go to Top