Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

ПРОТЕСТ 16.05.2024. ПРВОМАЈСКИ ПРОГЛАС ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАДНИЧКИ РЕСТАРТ 1. МАЈ 2024. СРЕЋНА СЛАВА СВЕТИ САВА АНЕКС ПКУ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД АНЕКС ПКУ ПУ РС ПРОТОКОЛ ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ
26.02. 2024.

НИЈЕ ПОСАО РОДИТЕЉА ДА ВОДЕ ШКОЛЕ

Categories: Актуелно, Новости|

 

Морамо да верујемо у учитеље, наставнике, професоре и треба преиспитати одлуку да маме и тате оцењују наставнике, сматра Александар Вучић

Исказивањем јасног става да није посао родитеља да воде школе, да морамо да верујемо у учитеље, наставнике, професоре, али и молбом најодговорнијима за образовање да се још једном преиспита одлука да родитељи оцењују наставнике, Александар Вучић, председник Србије, јуче се укључио у полемику која се већ данима води у просветној и општој јавности. Окосница дебате која не јењава јесте дискутабилна одредба новог Правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању, прописана чланом пет, која родитељима омогућава да се удружено жале на рад запослених у школама, почевши од наставе, праћења напредовања, провере знања и оцењивања до ваннаставних активности. Томе се противе многи просветни радници уверавајући да се новом процедуром која се уводи у систем у пракси ствара огроман простор за злоупотребе и додатно деградирање одвећ урушеног угледа професије.

(више…)

26.02. 2024.

СПОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОСВЕТАРА

Categories: Актуелно, Новости|

У основно образовање уводи се процедура за жалбу већине родитеља ученика истог одељења на рад наставника
Не смирује се бура у просветној јавности због петог члана новог Правилника о оцењивању у основном образовању и васпитању, који уводи дискутабилну новину у просветну праксу. Она подразумева да осмолетке спроводе нову процедуру уколико родитељи више од половине ученика истог одељења сматрају да одређени наставник не реализује „наставу и друге облике образовно-васпитног рада, вредновање, праћење, проверавање и оцењивање у складу са законом и овим правилником”. По тој процедури, родитељи уверени да одређени наставник не ради по прописима, своје замерке треба да наведу у допису који треба да буде службено заведен и посредством представника у савету родитеља предат одељењском старешини. Даље, одељењски старешина о томе обавештава наставника против кога је поднета жалба, стручно веће и директора школе.

(више…)

19.02. 2024.

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Categories: Актуелно, Новости|

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

На основу члана 111. став 13. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23) и члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК
о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Члан 1.
Овим правилником утврђује се Протокол поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање.
Протокол из става 1. овог члана одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

(више…)

18.02. 2024.

„ЛОВ НА НАСТАВНИЧКЕ ВЕШТИЦЕ“: ЗАШТО ЈЕ НОВИ ПРАВИЛНИК О ОЦЕЊИВАЊУ ИЗАЗВАО РЕВОЛТ МЕЂУ ПРОСВЕТАРИМА

Categories: Актуелно, Новости|

НИН Сара Новаков

Нови правилник о оцењивању ученика, који је подразумева да половина родитеља ученика у одељењу може да покрене процедуру процене рада наставника, је „могућност организоване хајке на поједине наставнике, док ће индивидуални проблеми ученика остати нерешени“, оценио је Актив педагога и психолога запослених у школама.
Ова одредба, која омогућава родитељима да затраже проверу ако сматрају да „одређени наставник наставу и друге облике образовно-васпитног рада, вредновање, праћење, проверавање и оцењивање ученика не спроводи у складу са законом и правилником“, изазвала је велико незадовољство међу просветним радницима. Толико да су многи овакав потез Министарства просвете назвали понижавањем, деградирањем и у знак протеста почели да позивају да „родитељи оцењују ђаке и прегледају контролне“. Наиме, у другој одредби истог правилника предвиђено је и да се кратки петнаестоминутни тестови, уколико више од половине ученика на њима добије јединицу, свима који нису добили задовољавајућу оцену они пониште. И не само њима, већ би у том случају и други незадовољним оценом била остављена могућност да је пониште.

(више…)

14.02. 2024.

ПРОСВЕТАРИ О НОВОМ ПРАВИЛНИКУ

Categories: Актуелно, Новости|

С ЈЕДНЕ СТРАНЕ ИМАТЕ ЈЕДНУ ОСОБУ, С ДРУГЕ ГОМИЛУ – ТО ЈЕ ОНДА ЛИНЧ“: ПРОСВЕТАРИ О НОВОМ ПРАВИЛНИКУ

Нови Правилник о оцењивању у основној школи предвиђа да је за подношење пријаве против наставника потребна сагласност више од половине родитеља једног одељења, што је отворило питање могућих злоупотреба и додатних притисака на наставнике. Потпредседник Независног синдиката просветних радника Никола Ћурчин оцењује да се уводи нешто што личи на хајку, јер се инструишу родитељи да формирају неку групу за подршку и онда наступају према школи.
„Овде се медијски ради на томе да се усмеравају родитељи да праве групе за подршке, што је продубљивање конфликта између наставника, ученика и родитеља. Ваш задатак је да индивидуално решавате проблем, а не да разговарате са гомилом људи. С једне стране имате једну особу, а с друге гомилу људи – то је онда линч“, каже Чурчин у Новом дану на ТВ Н1.
Додаје да су новина у Правилнику притужбе на педагоге и психологе.

(више…)

13.02. 2024.

ШТА СЕ ОД НАС ОЧЕКУЈЕ?

Categories: Актуелно, Новости|

ШТА СЕ ОД НАС ОЧЕКУЈЕ? ДА ПОДЕЛИМО ШТО БОЉЕ ОЦЕНЕ И ДА НАС НИКО НЕ ПРОЗИВА“: НАСТАВНИЦИ НЕЗАДОВОЉНИ НОВИМ ПРАВИЛНИКОМ О ОЦЕЊИВАЊУ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Само што је ступио на снагу, нови Правилник о оцењивању у основном образовању већ је изазвао негодовање просветних радника.

На мети критика су нове одредбе члана 5 овог правилника, који ће, према тврдњи чланова Гранског синдиката просветних радника Србије „Независност“, донети велике проблеме запосленима у образовању.

Спорно решење предвиђа да, у случају да родитељи више од половине ученика из истог одељења сматрају да одређени наставник наставу и друге облике образовно-васпитног рада, вредновање, праћење, проверавање и оцењивање ученика не спроводи у складу са законом и Правилником о оцењивању, школа спроводи процедуру у којој се утврђује његова одговорност и предузимају одговарајуће мере.

(више…)

12.02. 2024.

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Categories: Актуелно, Новости|

Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

На основу члана 75. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон, 10/19, 6/20, 129/21 и 92/23), члана 17. став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Министар просвете доноси

ПРАВИЛНИК
о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању

Предмет Правилника

Члан 1.
Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из појединачних предмета, изборних програма (у даљем тексту: предмет) и владања и друга питања од значаја за оцењивање ученика и одраслих у средњем образовању и васпитању (у даљем тексту: ученик).

Сврха и принципи оцењивања

(више…)

Go to Top