Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

ЗА ДЕМОКРАТСКИ РАДНИЧКИ РЕСТАРТ 1. МАЈ 2024. СРЕЋНА СЛАВА СВЕТИ САВА АНЕКС ПКУ ЗА СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД АНЕКС ПКУ ПУ РС ПРОТОКОЛ ПРОТЕСТ ПРВИ САСТАНАК СА НОВОМ МИНИСТАРКОМ ПРОСВЕТЕ СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА
27.06. 2019.

5. састанак Радне групе за предшколско образовање

Categories: Актуелно, Новости|

5. састанак Радне групе за предшколско образовање

 1. састанак Радне групе за предшколско образовање
 2. јун 2019.

Присутни:

 1. Весна Недељковић, Помоћник министра, Министарство просвете (Замена – Снежана Павловић)
 2. Валентина Илић, Председник, Синдикат образовања Србије (Замена – Зорица Вујатов)
 3. Новак Катић, Председник, Синдикат Образовања Србије, Одбор делатности предшколских установа
 4. Босиљка Јовановић, Председник, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 5. Слободанка Нинић, Секретар, Самостални синдикат предшколског васпитања и образовања Србије
 6. Сузана Лазаревић, Председник, Одбор предшколских установа Гранског синдиката просветних радника „Независност“
 7. Станиша Чабаркапа, Члан, Извршни одбор Гранског синдиката просветних радника „Независност“

Изостанци:

 1. Милош Јанковић, Помоћник министра, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 2. Дарко Комненић, в.д. Помоћника министра, Министарство финансија
 3. Бојан Стевић, Државни секретар, Министарство државне управе и локалне самоуправе

 

Закључци

 1. Исплата једнократне солидарне помоћи

Закључак Владе за исплату једнократне солидарне помоћи у нето износу од 5.000,00 РСД, који је иницирало МПНТР добио је негативна мишљења од Републичког секретаријата за законодавство и МДУЛС.

МПНТР ће терминолошки прилагодити текст Закључка у складу са сугестијом Законодавства, тако да терминологија уместо „солидарна помоћ“ гласи „једнократна новчана помоћ“.

Након разматрања мишљења које је дало МДУЛС, о измени колективног уговора и обезбеђивања обавезности ЈЛС, закључено је да с обзиром на трајање такве измене треба усвојити Закључак како је тренутно предложен. Имајући то у виду, РГ апелује на МДУЛС да се са Закључком сагласи без обзира што није обавезујући за ЈЛС.

 1. Изједначавање основице у свим ЈЛС и обезбеђивање редовности исплате плата

Након анализе коју су репрезентативни синдикати спровели, две ЈЛС још увек нису постигле повећање до 6% – Ковин и Кикинда. Молба се упућује ка МДУЛС да ступи у контакт са овим ЈЛС ради утврђивања да ли само нису стигле или постоје друге препреке.

Од 5 ЈЛС којима је МДУЛС упутило допис за обезбеђивање редовности исплате плата, само Ваљево је испунило обавезе. У преостале четири, ситуација је:

 • Бела Паланка – последња исплаћена плата за јануар 2019.
 • Нови Пазар – касне четири месеца.
 • Смедеревска Паланка – исплаћена плата за први део марта 2019.
 • Врбас – исплаћена плата за први део априла 2019.

Молба остаје да МДУЛС до наредног састанка ступи у контакт са ове четири ЈЛС ради обезбеђивања редовности исплате плата.

 1. Правилник о утврђивању економске цене

МПНТР да обавести чланове РГ када ће бити покренут поступак и оснивање РГ за Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање предшколских установа.

 1. Формирање Комисије за праћење колективног уговора

 

МПНТР да обавести чланове РГ о статусу успостављања Комисије за праћење колективног уговора.

Постојећи уговор важи до маја 2020. године. Репрезентативни синдикати су затражили за изузеће г. Желимира Попова и замолили да се постави други представник МПНТР по овом питању.

 

 1. Број деце у ПУ уписан преко норме

Кабинет ПВ са МДУЛС ради на прикупљању података о потребама за додатним простором у ЈЛС, а са партнерима попут Фондације Новак Ђоковић, УНИЦЕФ, Канцеларије за јавна улагања, МПНТР, СИПРУ тима на идентификацији постојећих иницијатива и форирању јасног плана за обезбеђивање додатних просторних капацитета, запошљавања и обука васпитача као и опремања у складу са најбољим светским праксама.

У складу са предлогом репрезентативних синдиката, МПНТР ће у марту 2020. послати инструкцију са захтевом за доследном применом одредби Закона ПВО (чл. 30 и чл. 53). Најаву ове предстојеће инструкције би МПНТР требало да пошаље већ на јесен.

Кабинет ПВ ће са МДУЛС, Градом Бг и репрезентативним синдикатима прикупити информације о објектима на локалу доступним за реконструнцију или надоградњу.

 1. Запошљавање у ПУ

Кабинет ПВ са МДУЛС да идентификује начин за измену квота у ЈЛС тако да рефлектују реалне потребе у ПВО у складу са бројем деце, група и инфраструктуром, а у оквиру Одлуке о максималном броју запослених.

 1. Нормативно уређивање ВОР-а ван простора вртића (планина, излети и сл.)

Потребно је уредити Правилником који иницира МПНТР.

 1. Различити третмани нивоа запослених, полагања лиценци, васпитача у ППП и сл.

У складу са два дописа добијена у вези са питањима:

 • решавања проблема у вези са полагањем испита за лиценцу медицинских сестара у ПУ.
 • Васпитача у припремном предшколском програму који се у неким установама запошљавају незаконски на мању норму, са мањом исплатом плате и сл.
 • Бенефицираног радног стажа, с обзиром да је раније било прописано да запослени у ПУ након 40г стажа морају да иду у пензију, а новим законским нормама је то време продужено на око 45г.
 • Признавање коефицијената након дошколовавања
 • Проблеми у вези са неисплаћивањем трошкова доласка и одласка са рада; погрешно обрачунавање минулог рада; неиплаћивање права на топли оброк запосленима који су на минималној заради.

МПНТР да обави консултације које ће укључити надлежна министарства и репрезентативне синдикате и до наредног састанка РГ припреми јасан предлог решења (или више њих) са ефектима, потенцијалним ризицима и потребним корацима за спровођење свих ових питања заједно.

 1. Састанак са представницима ЈЛС

На иницијативу да се организује састанак РГ са представницима ЈЛС у августу 2019., пред креирање буџета за наредну годину, Кабинет ПВ ће обавити консултације у вези спровођења оваквог састанка с обзиром на обим учесника. Потенцијално, састанак би се могао одржати почетком септембра 2019., а на њему да се поред консултација у вези буџета представи цео пакет мера за ПВО који до тада изради РГ.

 1. Увођење додатка на зараду запосленима у ПУ који прихватају туђи посао

Ставити да буде предмет рада на новом колективном уговору који треба да ступи на снагу од маја 2020.

 1. Инклузија

Додатни аспект који треба узети у обзир у спровођењу свих мера.

 

Наредни састанак, након консултације са ресорним министарствима, биће заказан почетком августа.

22.06. 2019.

НАЈАВЉЕНА Е-МАТУРА ДО 2021. И С ЊОМ РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА „ЦУРЕЊА“ ТЕСТОВА

Categories: Актуелно, Новости|

N1

http://rs.n1info.com/Video/Info/a493769/Najavljena-e-matura-do-2021.-i-s-njom-resavanje-problema-curenja-testova.html

Дуго очекивана дигитализација мале матуре у Србији могла би да постане стварност до 2021.  То ћ, кажу премијерка и министар просвете, спречити, између осталог, и крађе текстова. Са друге стране, део стручне јавности не нада се превише јер се, објашњавају, најаве често користе као седатив до неког наредног проблема.

Go to Top