Насловна2019-01-06T18:12:23+01:00
5.11. 2010.

ОШТЕЋЕНО СЕДАМ ШКОЛА У КРАЉЕВУ

Категорије: Актуелно|

У земљотресу у Краљеву оштећене су четири школе у ужем градском језгру, три сеоске школе, један ђачки и један студентски дом, а штету је претрпео и Машински факултет у том граду.

1.11. 2010.

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У СШ

Категорије: Актуелно|

ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника и стручног сарадника са ученицима у средњојшколи („Службени гласник РС – Просветни гласник)

1.11. 2010.

ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О НОРМИ У ОШ

Категорије: Актуелно|

ПРЕДЛОГ

Правилник о норми свих облика непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника са ученицима у основнојшколи („Службени гласник РС –

Просветни гласник“, број)

29.10. 2010.

ПОТПУНА ОБУСТАВА РАДА

Категорије: Актуелно|

СИНДИКАТ «НЕЗАВИСНОСТ» ОШ «НИКОЛА ТЕСЛА» ДУБЉЕ

Дана 29.10.2010. године доноси

О Д Л У К У

ДА ОД 01.11.2010. ГОДИНЕ ПОЧИЊЕ СА ПОТПУНОМ ОБУСТАВОМ РАДА […]

29.10. 2010.

НЕМА ДИПЛОМЕ БЕЗ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

Категорије: Актуелно|

Садашњи осмаци полажу матерњи језик и математику на „малој матури”, а будуће генерације ће уз то полагати комбиновани тест из историје, географије, биологије, физике и хемије