Насловна2021-12-13T17:10:59+01:00

СРЕЋАН ПРАЗНИК РАДА СТОП НАСИЉУ НАД ПРОСВЕТНИМ РАДНИЦИМА Протест - СТОП насиљу над просветним радницима [Н1] МОЋ ИЛИ НЕМОЋ ПРОСВЕТАРА ПРОТЕСТ ЈАВНОГ СЕКТОРА: ЗА ВЕЋЕ ПЛАТЕ И ДОСТОЈАНСТВО ПРОФЕСИЈЕ Пресуда која је узнемирила синдикалну и стручну јавност: Врховни суд – врхунска неправда Борба за правду, протести и штрајкови
4.11. 2022.

МИРНО РЕШАВАЊЕ РАДНИХ СПОРОВА

Categories: Актуелно, Новости|

Данас је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова одржана прва расправа везана за решавање колективног радног спора који се тиче обрачуна и исплате накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у основним и средњим школама и предшколској установи за град Нови Пазар.

 

3.11. 2022.

ДОПИС ПОВЕРЕНИКУ ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА И ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧОСТИ

Categories: Актуелно, Новости|

Поштовани,

Молимо Вас да нам, на основу Закона о заштити података личности, доставите мишљење у вези са потраживањем заменика начелника Градске управе града Београда, секретара Секретаријата за образовање и дечију заштиту, Ненада Радића и руководиоца сектора Саше Стојановића, које је упућено директорима основних и средњих школа на територији града Београда, којим се траже подаци о адресама и датумима рођења за ученике и запослене (поводом доделе ваучера).
Молимо Вас да нам одговорите са којим циљем и у које сврхе је потребно доставити адресе и датуме рођења ученика и запослених.
Напомињемо да ни запослени ни родитељи ученика нису информисани о циљу, намери и разлозима прикупљања наведених података.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Ружица Тодић Брдарић, потпредседница

Допис исте садржине смо упутили и лицу за заштиту података о личности Министарства просвете, од које смо добили одговор да „Лице за заштиту података о личности одређено од стране Министра не даје правне савете другим руковаоцима и другим физичким лицима која нису запослена у Министарству просвете“, као и да се за одговор обратимо Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података личности.

26.10. 2022.

ОДРЖАН САСТАНАК СИНДИКАТА ЈАВНОГ СЕКТОРА УГС НЕЗАВИСНОСТ

Categories: Актуелно, Новости|

Данас, 26.10.2022.године, у просторијама УГС НЕЗАВИСНОСТ, одржан је састанак и координација синдиката јавног сектора УГС НЕЗАВИСНОСТ. На састанку су присуствовали председници са најближим сарадницима из Гранског синдиката здравства и социјалне заштите, Гранског синдиката управе, правосуђа, одбране и полиције, Гранског синдиката просветних радника Србије, Гранског сидиката јавних саобраћајних служби и комуналних делатности, Гранског синдиката саобраћаја и телекомуникације и Гранског синдиката културе, уметности и медија.
На састанку се анализирала тренутна ситуација по делатностима у јавном сектору са посебним освртом на ниво примања запослених у овом сектору. Констатовано је да досадашња повећања основне зараде, као и најављено повећање од јануара 2023.године није довољно и не одражава реалне потребе запослених у јавном сектору. Раст трошкова живота и тренутна инфлација су далеко изнад најављеног процента повећања зарада што директно утиче на животни стандард запослених.
Најављено повећањем основне зараде од 12,5% довешће до изједначавања близу 100.000 запослених у јавном сектору са минималном зарадом која би требало да буде изузетак.
Надлежним институцијама, захтев за повећање зарада свим запосленим у јавном сектору у износу од 25% упутиће сви синдикати јавног сектора УГС НЕЗАВИСНОСТ, такође, на састанку су договорене и даље активности у правцу реализације овог захтева.

20.09. 2022.

ШКОЛСТВО МРАЧНОГ ДОБА

Categories: Актуелно, Новости|

Саопштење за јавност

Поводом дописа Министарства рударства и енергетике о плану уштеде енергије за предстојећу зиму, Грански синдикат просветних радника Србије ,,Независност” издаје

САОПШТЕЊЕ

Школство мрачног доба

Није могуће остварити линеарно смањење потрошње електричне и топлотне енергије за 15%, у односу на исти период 2021/2022. у свим установама образовања и васпитања.
Подсећамо да је претходне школске године настава у Србији реализована по систему ,,семафора”, у складу са епидемиолошком ситуацијом на нивоу општина и градова. Модел рада на даљину подразумевао је одсуство ученика и запослених из школа, односно максималну уштеду енергената у школи, а повећану потрошњу у домаћинствима ученика и наставника. Комбиновани модел наставе такође је резултирао смањењем укупне потрошње енергената у школама. Када се овоме дода и чињеница да је у знатном броју установа образовања и васпитања током претходне школске године већ у потпуности остварен прелаз на ЛЕД расвету, у некима и замена столарије слабе енергетске ефикасности, јасно је да је за многе школе недостижан планиран ниво уштеде. Стога, предлажемо да се уштеда сагледава у односу на период пре пандемије.
Наглашавамо да нису прихватљиве никакве мере у циљу смањења потрошње електричне и топлотне енергије које би додатно урушиле квалитет наставе или безбедност деце и ученика. Идеје попут искључења рачунара одмах након уписивања часа у електронски дневник, стављања пројектора и паметних табли ван употребе, смањења или искључења осветљења у ходницима и по степеништима школа – сматрамо опасним како за безбедност ученика и запослених, тако и за квалитет наставе и праћење ученичких постигнућа на часовима.
Жртвовање школства не само да је неоправдано, већ је и узалудно, посебно у светлу чињенице да министарка Михајловић не уважава препоруке Фискалног савета РС, према којима је контрола плата и броја запослених главна расходна мера за оздрављење ЕПС-а. Уместо тога, потпредседница Владе упозорава јавност да је ,,потребна већа солидарност” јер се ,,боримо да помогнемо ЕПС-у да производи више”.
Предлог скраћења трајања часова има смисла једино ако се ученицима омогући настава која активира и модерне технологије. У противном, очекујемо да нам Министарство просвете у сарадњи са Министарством рударства достави фењере и парафинске свеће за што ефикаснији повратак у 12. век.

У Београду,                                                                                                                         ГСПРС ,,Независност”
20.09.2022.

Go to Top