Statut sa izmenama i dopunama 01.06.2019. i 24.12.2016.