Дана 06.09.2017. године одржан је састанак у Министарству државне управе и локалне самоуправе коме су присуствовали представници репрезентативних синдиката јавних служби на нивоу Републике Србије, а који су и чланови Социјално-економског савета РС (СССС и УГС НЕЗАВИСНОСТ) и представници Министарства државне управе и локалне самоуправе. Испред Министарства састанку су присуствовали Бранко Ружић, министар државне управе и локалне самоуправе и Ивана Савићевић, помоћник министра државне управе и локалне самоуправе

            Тема: Разматрање и усаглашавање текста радне верзије Нацрта закона о запосленима у јавним службама, након одржане јавне расправе

               Састанак је одржан поводом разматрања и усаглашавања радне верзије Нацрта закона о запосленима у јавним службама са представницима синдиката испред Социјално-економског савета РС. На почетку састанка  министар, Бранко Ружић, је поздравио све присутне и позвао представнике синдиката да изнесу своје дилеме и коментаре на текст Нацрта закона након јавне расправе у који је унешен део примедби са јавне расправе. Представници синдиката су изнели мање више исте или сличне примедбе и предлоге које су дали и током јавне расправе и тражили објашњења појединих одредби које су прихваћене током јавне расправе или промењене након последњег састанка у Министарству. Стављене су примедбе на многе чланове овог закона. Указано је да састанак није добро припремљен јер су репрезентативни синдикати требали да добију Нацрт закона са допунама из јавне расправе које су прихваћене и тек онда да се организује овакав састанак.

            ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је указала на чланове Закона који се односе на проблеме везане за премештање, вредновање рада запосленог „радни учинак“, као и на директне и индиректне облике дискриминације и тражили њихово брисање. Интервенцијом ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ у члану 123. унешене су измене везане за запослене у ученичком и студентском стандарду и измене везане за рад васпитача. Тако да ће убудуће васпитач који ради у групи која има деце са сметњама у развоју добијати 5% по детету, а ако ради у развојној групи добијати 10% од основице. Запослени у установама студентског и ученичког стандарда за рад недељом 20% од основице за сваки сат рада недељом. Такође новина је да ће педагошки саветник имати 5%, самостални педагошки саветник имати 7%, виши педагошки саветник 10% и високи педагошки саветник 12% од основне плате.

            Договорено је да се синдикатима под хитно достави комплет предлог Нацрта закона, да се поново упуте примедбе и ако је потребно да се у току следеће недеље организује састанак.

У Београду, 07.09.2017. г.                                                    ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

                                                                                        Томислав Живановић, председник