Данас је у Републичкој агенцији за мирно решавање радних спорова постигнут споразум о начину обрачуна и исплате накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада за запослене у основним и средњим школама и предшколским установама града Новог Пазара.