На иницијативу ГСПРС «Независност», данас је уз посредовање  Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова одржан први састанак представника репрезентативних синдиката (ГСПРС «Независност», СОС, УСПРС и СрпС) са представницима Министарстава просвете и финансија.

 

Састанак је почео у 11 h, а завршен у 14 и 15 h у просторијама Републичке Агенције за мирно решавање радних спорова. За миритеља је одређен Проф. др Живко Кулић.

 

Разговори су протекли у атмосфери уважавања учесника обе стране при чему је показана спремност за ургентно решавање ситуације у образовању, а у циљу добробити свих учесника у процесу образовања и васпитања.

 

Представници синдиката су дали предлог корекције коефицијената у току ове фискалне године.

 

С обзиром да представници Министарства просвете и финансија нису имали образложење за предлог структуре расподеле у износу од 4 милијарди динара, синдикати су то протумачили као неприпремљеност за састанак или тактички потез.

 

С тога је захтевано од представника Министарства просвете и финансија да на сутрашњем састанку доставе предлог структуре расподеле 4 милијарди динара.

 

 

У сваком случају, по први пут се стекао утисак да су, представници Министарства просвете и финансија почели озбиљно да размишљају о решавању проблема у образовању, јер су прихватили да се разговара, како о краткорочним, тако и о средњорочним и дугорочним проблемима.

 

 

Разговори се настављају сутра у 10 сати.