Штрајкачки одбор ГСПРС «Независност» је на својој седници разматрао стање штрајка просветних радника након потписивања Протокола од стране представника Владе Републике Србије и вођа Синдиката радника у просвети Србије С. Брајковић и Синдиката образовања Србије Б. Павловић и осуђује поступке представника ова два синдиката

ГСПРС «Независност», није и неће неговати култ вођа, без обзира на индивидуалне квалитете, него ће инсистирати на легитимној процедури и функционинисању органа Синдиката. О томе да ли исти функционишу и постоје у синдикатима потписаницима, нећемо расправљати, већ поздрављамо не потписивање понуђеног Протокола од стране председника ГСПРС «Независност» Томислава Живановић. Осуђујемо манипулацију медија који нису објавили непотписивање преложеног Протокола од стране ГСПРС «Независност».

Синдикату «Независност» је стало до свог кредибилитета и поштовања сарадње са уједињеним синдикатима. Анализирано је стање са терена где су поједини запослени изложени притисцима и претњама.

Одбор је озбиљно разматрао апел Заштитника грађана, у коме се поздрављају захтеви просветних радника и тражи да ароганцију државе не трпе запослени, деца и њихови родитељи.

Већином гласова чланова ГО ГСПРС «Независност» донета је

 

ОДЛУКА

1. Наставља се штрајк запослених у образовању чланова ГСПРС «Независност»

2. Препоручујемо да се штрајк одвија у форми скраћења часова на 30 минута. Зависно од ситуације на терену (постојања више синдиката у установи) могуће је и организовање штрајка у другим облицима и сл.

3. Позивамо Агенцију за мирно решавање радних спорова да настави разговоре у којима би покренули: измене појединих одредби Закона о основама система образовања и васпитања којима се деградира статус просветног радника, увођење платних разреда за све јавне службе, реформе и рационализације школства.

4. Позивамо Министарство просвете РС на наставак преговора са просветним синдикатима који су остали доследни

5. Уколико и један запослени у образовању, био он члан синдиката или не, буде изложен малтретирању и казнама због свог учешћа у штрајку ГСПРС «Независност», а надамо се и остали синдикати, ће позвати на радикализацију протеста и о томе обавестити Интернационалу образовања.

Не осећамо се «пораженим» од државе јер Министар просвете као и државни синдикати, ма колико то они мислили, нису држава.

Садашње као и будуће генерације учићемо да државу чине грађани, образовани и мислећи и да је њихова обавеза да је сачувају за себе и будућа покољења.

 

 

Београд, 06.02.2011. год.

ГСПРС «Независност»

Томислав Живановић, председник