На основу потписаног Споразума од 01.04.2011. године Влада Републике Србије и представници три репрезентативна синдиката просветних радника, дана 06.05.2011. године, закључили су следећи:

АНЕКС I

1.Зараде запослених у просвети биће повећане за 5,5% почев од зараде за април 2011.године која ће се исплатити у мају 2011. године у складу са Законом о буџетском систему.

2. У јуну  2011.године наставиће се разговори о свим битним питањима везаним за образовање, а која су саставни део већ потписаних докумената.