logo

У разговору представника ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ Ружице Тодић Брдарић и Томислава Живановића са координаторком рада школских управа Мирјаном Радеком, анализирани су проблеми који се односе на достављање података школским управама.
Указано је да нови Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика предвиђа листу запослених за чијим радом је делимично или у потпуности престала потреба, листу слободних радних места као и листу запослених који су засновали радни однос са непуним радним временом.
Договорено је да се директорима упуте дописи у којима се подсећају на обавезу достављања свих података у циљу транспарентног и истинитог извештавања јавности. На тај начин би запослени дошли до података који би им омогућили остваривање права из рада и по основу рада. Све неправилности подразумевају ангажовање надлежних инспекција.
Мирјана Радека је препознала неопходност одржавања састанка свих руководилаца школских управа (њих 18) са представницима репрезентативних синдиката након другог уписног рока ученика у први разред средњих школа.