Izvsni odbor 20.02.2015.jpg

 

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ

Упркос настојањима ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ да се јединство сва четири репрезентативна синдиката сачува у интересу свих запослених у образовању, за већину запослених преговарачки процес је окончан на нежељени начин.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је током преговарања поступала крајње искрено ставивши све своје ресурсе у службу заједничких интереса (чланство у Европској конфедерацији синдиката, интервенција Интернационале образовања, чланство у СЕС-у, ангажовање Заштитника грађана и миритеља Републичке агенције за мирно решавање спорова).

2/3 чланова Главног одбора ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је донело одлуку да се прихвати ПКУ и Споразум као резултат заједничког рада четири репрезентативна синдиката, а који је преговарачки тим прихватио 11.02.2015. године.
С тога нас чуди одлука Главног одбора УНИЈЕ о одбијању потписивања Споразума због саджаја тачке 2.
Напомињемо да је формулацију текста тачке 2. предложио преговарачки тим четири репрезентативна синдиката (04.02.2015.) а Министар просвете, науке и технолошког развоја прихватио.
Наравно одмах за УНИЈОМ и СРПС је одбио Споразум, а њихов представник је већ пре неколико дана изјавио «Биће онако како УНИЈА одлучи». Толико о аутономности интелекта и мишљења.
Дакле ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и Синдикат образовања Србије нису изабрали «мекану и помирљиву» опцију већ испољили зрелост и одговорност према чланству.
Након јучерашњег састанка представника репрезентативних синдиката потписника ПКУ и Споразума и Министра просвете, науке и технолошког развоја Извршни одбор ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је сагласно Споразуму одредио своје представнике у комисијама за:
– израду Нацрта закона којим ће се уредити плате запосленима у јавном сектору
– израду ЗОСОВ-а и осталих закона из области образовања
– увид у реализацију и праћење буџета
– израду плана рационализације
– тумачење одредаба ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Без осуда и похвала очекујемо подршку представника осталих синдиката у предстојећим активностима.