Ruža

 

Међународни дан жена – 8. март обележава се  широм света. Tим поводом  Секција жена УГС Независност  издала је

С А О П Ш Т Е Њ Е

Међународни дан жена, 8. март, је датум који је уско везан за раднички покрет и синдикализам, али је током времена прерастао у празник којим се одаје признање женама које су пре једног века започеле борбу за политичка, економска и социјална права жена. Данас је 8. март глобални празник жена и широм света обележава се на различите начине – у неким земљама проглашен је државним празником, а у неким овај датум обележавају поједине женске организације.

Међутим, у Србији, као и у многим другим социјалистичким земљама овај празник изгубио је своју идеолошку основу и постао мешавина Мајчиног дана и Валентинова, а обележавао се на исти начин на који се обележавају поменути празници у западним земљама. Разлог за то углавном лежи у чињеници да су жене у социјалистичком друштвеном уређењу имале висок степен социјалне и економске заштите, чиме је, сматрало се, равноправност жена и мушкараца у потпуности остварена. Промена друштвеног уређења није значила само повратак у капитализам као економски систем, подразумевала је и промену других друштвених вредности чија је последица репатријархализација друштва, а самим тим и ново (а старо) схватање улоге жена у друштву. Начин обележавања, односно, прославе 8. марта у социјалистичком периоду и промена друштвених вредности током транзиције резултирали су отпором према овом празнику међу самим женама као “комунистичком реликту који понижава жене”. Позитивно друштвено наслеђе из тог периода и остварена економска и социјална права многе жене данас прихватају као нешто што се подразумева, а не као резултат женске борбе дуге један век.

Изузетно дуг транзициони период у Србији, проблематична приватизација и економска криза утичу на целокупно становништво Србије, али не подједнако на све. У условима високе стопе незапослености, од жена се прећутно очекује повлачење са тржишта рада и уступање радних места мушкарцима. Поред тога, иако је донет читав сет антидискриминационих закона који би требало да заштите економска и социјална права жена, они се у пракси не примењују, а запослене жене се на радним местима свакодневно суочавају са проблемима вишеструке дискриминације и полако прихватају такво стање као уобичајено и непромењиво. Жене у Србији су данас у позицији поновног освајања права на достојанствен рад и очувања оно мало друштвених и економских права, колико је током транзиције преостало.

Међународни дан жена, 8. март, је дан који Секција жена УГС Независност жели да обележи на посебан начин и широј јавности упути више порука:

● Сва права које су жене у Србији оствариле и која полако губе, резултат су вековне борбе жена и од њих се не сме одустати;

● Синдикат је једина организација која на адекватан начин може да заштити постојећа и оствари већа радна права жена;

● Али, …..

1. Да ли су послодавци , радници и Влада непријатељи или партнери са заједничким интересом који се остварује кроз социјални дијалог?

2. Има ли стварног социјалног дијалога и какве су нам позиције када је у питању ТО трипартитно тело Социјално Економски Савет ?

3. Да ли је некада на дневном реду СЕС-а било посрављено неко од питања везаних за положај жена у транзицији, дискриминацији, неформалној економији, дискриминацији на основу старосног доба, здравственог осигурања….

Сматрамо да ћемо овим порукама допринети јачању свести и охрабрити жене да се активно укључе у заштиту својих права на организован начин – кроз синдикално деловање и афирмацији женског активизма.

Секција жена УГС Независност је од формирања 1989. године, до данас, имала многобројне активности чији је крајњи циљ био јачање свести, заштита и промовисање радних и социјалних права жена – едукација чланица, кампање, истраживања о положају жена на тржишту рада, итд. Обележавање Међународног дана жена је једна од тих активности коју је Секција жена последњих 7 година спроводила самостално, или у сарадњи са Секцијом жена Самосталних синдиката Србије у виду уличних акција, дељења пропагандног материјала и симболичних поклона.

Многе невладине организације обележавају овај дан на пригодан начин, али у сфери социјалних и политичких права жена, у складу са оквирима свог деловања. Секција жена УГС Независност прва је покренула осмомартовску кампању на тему радних права жена и повратак идеолошкој основи овог празника, при чему се економска права жена афирмишу као услов остваривања свих осталих права.

С тога:

Порука Влади:

„ПРИМЕЊУЈТЕ И КОНТРОЛИШИТЕ ЗАКОНЕ КОЈЕ СТЕ ДОНЕЛИ…“

Порука послодавцима:

„ПРОФИТЕ СТВАРАЈУ ЉУДИ…ВАША ПРАВА ПОДРАЗУМЕВАЈУ ОДГОВОРНОСТ И ОБАВЕЗУ…!“

Порука синдикатима:

„МЕЊАЈУЋИ СЕБЕ МЕЊАТЕ И ОКРУЖЕЊЕ…!“

Порука женама:

„ УЗМИ СВОЈ ЖИВОТ У СВОЈЕ РУКЕ…!“

 

Секција жена УГС Независност