РТВ

Мишљења стручњака о школовању деце са посебним потребама (о њиховој инклузији у редовне школе) опречна су, али се сви слажу и ставу да Закону још много тога недостаје да његова примена не би била штетна по децу, родитеље, наставнике и стручне асистенте.

Закон из 2009. године, као и измене и допуне Закона из 2011. допуштају родитељу да одлучи хоће ли дете укључити у редовну наставу или ће се оно школовати у специјализованим установама.