GSPRS NEZAVISNOST14.9.2015 14-38

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
ПOMОЋНИЦА МИНИСТРА ЗА ПРЕДШКОЛСКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ
ПРЕДСЕДНИЦА РАДНЕ ГРУПЕ ЗА ПРАЋЕЊЕ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ У УСТАНОВАМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
ЖЕЉКА ЛУКИЋ РАДОЈИЧИЋ

Пошрована,

Обаештавамо Вас да је неопходно Ваше ангажовање и приликом рада подгрупе за праћење ангажовања запослених у образовним установама Школске управе Београд.

До данашњег дана није достављен Записник са конститутивне седнице подгрупе за ШУ Београд одржане 31.08.2015. године на коме није присуствовао нико из сектора за инспекцијски надзор, а чије приасуство би нам свакако било драгоцено.

Састанци са директорима школа по општинама су нас уверили да постоји велики отпор у намери да се преузимање као и пријављивање слободних раднх места спроведе у складу са одредбама ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, Закона о основама система образовања и васпитања и правилницима о цени услуга.

Посебно забрињава чињеница да су појединим директорима установа годинама толерисана средства мимо правилника о цени услуга из 1993. године, као и да не постоји јасна намера да се са том праксом ненастави.

Евидентно је да се и даље пролонгирају рокови за ажурирање података за листе школских управа. Овакве околности чине разговор о прикривању 700 слободних места беспредметним.

С тога је неопходно да нас хитно известите о даљим намерама Министарства просвете, науке и технолошког развоја, јер не желимо да као чланови групе испред синдиката служимо искључиво као параван за незаконите радње.

У Београду, 14.09.2015.г.        

                  За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
       Чланица Радне групе за праћење радног
                         ангажовања запослених
           у установама образовања и васпитања

                           Ружица Тодић Брдарић