Последњи састанак представника Министарства просвете, науке и технолошког рaзвоја, СРПС и Уније СПРС, на коме представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, због раније заказаних обавеза нису присуствовали, резултирао је различитим проценама у вези са успехом преговора.
Једно од спорних питања је свакако умањење мартовских плата штрајкачима.
Сматрамо да обе стране у преговорима треба да поштују све законске прописе и да о исходима преговора истинито, благовремено и објективно обавештавају синдикално чланство и јавност.
Подсећамо да током преговарачких активности ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ никад није обмањивала јавност, већ се искључиво водила заштитом права и интереса чланства.