У Министарству просвете, науке и технолошког развоја током прошле недеље разматрани су предлози за измене и допуне Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног образовања и васпитања и Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност средњег образовања и васпитања. У радној групи којом председава помоћница министра Снежана Марковић ангажовани су и представници репрезентативних синдиката. Став ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је следећи:
– Озбиљне уштеде у средствима је могуће остварити само уколико се донесу јасни критерјуми, мрежа основних школа (локална самоуправа) и средњих школа (Влада РС)
– Важећи правилници су били на снази једну школску годину и нису пријављене озбиљне потешкоће у финансирању установа
– Признавање већег броја извршилаца, узимајући у обзир све специфичности (са јасним критеријумима), установа може остварити на основу чл. 8. (ЦЕНУС за основне школе) односно члана 14.а (ЦЕНУС за средње школе)
Признавање већег броја извршилаца потребно је учинити транспарентним.
– Неопходно је ускладити извршиоце у настави који су дефинисани Правилником о критеријумима и стандардима за финансирање установа које обављају делатност основног и средњег образовања и васпитања са Каталогом радних места запослених у образовним установама уз прецизно дефинисање коефицијената
– Узимајући у обзир чињеницу да је данас 400 школа са мањим бројем одељења који је дефинисан ЦЕНУС-ом никако се не може прихватити предлог да за тако велики број школа уопште не важе напред наведени правилници
– Сваком ученику омогућити Уставом загарантовано право на образовање, али школе са малим бројем одељења и ученика не могу представљати посебно правно лице већ их треба третирати као издвојена одељења економски оправданих школа
– Свако увођење нових запослених у систем представља ново оптерећење буџета и немогућност побољшања материјалног пложаја запослених

У Београду, 11.07.2016.

За ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ

Ружица Тодић Брдарић