Radovi na rekonstrukciji objekta još traju, pa nije bilo moguće realizovati programe u bezbednom okruženju, tvrde u ministarstvu

Istraživačka stanica Petnica

Direktor istraživačke stanice Petnica Vigor Majić izjavio je da je ove godine Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dodelilo svega pet miliona dinara toj naučnoj ustanovi, što može dovesti u pitanje njen dalji rad

– Petnica postoji 30 godina i sve to vreme vlada je učestvovala u troškovima rada sa decom, održavanju i opremanju prostora. Pre tri godine, ministarstvo je obezbedilo tadašnjih 28 miliona dinara godišnje za Petnicu. Naredne godine iznos je ostao isti, da bi se prošle godine smanjio na 23 miliona dinara – napomenuo je Majić, ukazujući da je najavljeno kako će Petnici biti dodato još sredstava. On je pojasnio da je u višegodišnjem programu podsticanja naučnih kadrova Petnica imala svoje zapaženo mesto.

– Ali, ni to nije realizovano. Mi smo se ove godine uselili u novi prostor, površine 7.500 kvadratnih metara velikog kompleksa, koji je finansirala upravo Vlada Srbije. Onda je ista vlada smanjila pet, šest puta sredstva za njen rad. Bojim se da u Petnici nećemo imati ni sredstva za rad sa decom, ni para za struju – upozorava Majić, tvrdeći takođe da je „vrlo neprijatno iznenađen što ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Žarko Obradović, nije održao obećanje koje je dao u Petnici tokom njegove posete u avgustu prošle godine”.

Kako kaže Majić, ministar se tom prilikom veoma detaljno informisao o radu Petnice, predloživši da se uradi višegodišnji program rada istraživačke stanice u formi strateškog dokumenta i da se sačine kalkulacije troškova, naročito za korišćenje novoizgrađenog prostora koji je tri puta veći nego ranije.

– Ministar je tada rekao da će ministarstvo obezbediti odgovarajuća sredstva. Mi smo taj dokument usvojili u oktobru prošle godine i tu strategiju razvoja smo dostavili ministru, ali nije bilo nikakvih reakcija, pa smo pismo ponovo dostavili tokom zime. Tada smo dobili uveravanja saradnika ministra da će država nastaviti da pomaže i podržava programe Petnice – ističe Majić.

Iz Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja tvrde da to ministarstvo nije u mogućnosti da finansira programe Istraživačke stanice Petnica, jer radovi na rekonstrukciji i izgradnji objekta još traju, a tokom radova nije bilo moguće realizovati programe u bezbednom i sigurnom okruženju.

– Započeta rekonstrukcija je po svom obimu takva da ne omogućava bezbednost i sigurnost boravka većeg broja učesnika – kažu u ministarstvu, ukazujući da radove na Istraživačkoj stanici Petnica koje finansira vlada obavlja izvođač po ugovoru sa Jedinicom za upravljanje projektima (JUP).

– Investicija iznosi deset miliona evra: i to sedam miliona evra za same zgrade, a tri miliona evra za opremu. O održavanju objekta stara se izvođač radova sve do trenutka dok ih ne završi i preda na korišćenje. Nakon završetka radova Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja nastaviće da finansira projekte Petnice. U budžetu za 2013. Ministarstvo je predvidelo sredstva za finansiranje Istraživačke stanice – napominju u ministarstvu.

———————————————————————–

U Petnici se ugrožava bezbednost

– Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ima informacije da je Istraživačka stanica Petnicaparalelno sa rekonstrukcijom, a mimo propisa o bezbednosti i zaštiti zdravlja ljudi, i pored upozorenja od strane JUP-a, organizovala deo programa na svoju odgovornost, dovodeći pri tome u opasnost sve učesnike – ističu u ministarstvu.

A. Apostolovski