Поштовани,

 

Молимо Вас да, имајући у виду метеролошке услове у Србији и спреченост деце да због истих редовно похађају наставу,  донесете одлуку да се 17.02.2012. године прогласи нерадним, а да се накнадно одради.

 

 

 

 

 

У Београду, 02.02.2012.                                                                                                                                                                  Председник

                                                                                                                                                                                                     ГСПРС „Независност“

 

                                                                                                                                                                                             Проф. др Томислав Живановић