Извињавам се запосленим и члановима ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ због немогућности да на други начин изнесем свије запажање везано за последња дешавања на синдикалној сцени Србије.
При свим активностима које се воде у оквиру појединих синдиката веома је битно јасно постављање и дефинисање циљева, као и њихова остварљивост у постојећим околностима.
Споразум који је првобитно постигнут између сва четири репрезентативна синдиката и којим је требало да буде окончан штрајк, на крају су одбили да прихвате Унија и СРПС. С друге стране, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је постигнути Споразум у потпуности испоштовала. Сви смо видели шта се десило на председништвима та два синдиката. Прича о издајицама у редовима ГСПРС-а и СОС-а је, у најмању руку, крајње неумесна и некоректна, будући да је поменути Споразум и писан од стране синдиката, укључујући и Унију и СРПС. Питам се ко је ту издајица!?
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ је створила платформу за разговоре са неким друштвеним актерима (Владом и Унијом послодаваца) о дефинисаним конкретним предлозима и мерама које би у наредном периоду требало предузети. Платформа се темељи на препознавању чињенице да је буџет категорија која подлеже економским законитостима и правилностима. То подразумева и свест о томе да је у првом кварталу постигнут одређени помак у финансијском погледу, али и свест о томе да то не би требало угрожавати одмах расподелом тих средстава. Ваљало би поштовати начело акумулације и, можда, сачекати да се остваре још бољи резултати у наредном кварталу или два, па да се тада размотре најбоље опције за употребу тако акумулираних средстава. То је мој лични став.
Унија и СРПС су започели, по мом мишљењу, непотребан и, у овом тренутку, некористан рат . Укопали су се у ров из којег, чини ми се, нема излаза. Свест њиховог руководства, нажалост, говори о неуважавању тренутне ситуације. С обзиром на чињеницу да су поменута два синдиката најпре прихватила понуђени Споразум (барем када је реч о њиховим руководствима), а да га је потом чланство практично одбацило, свему томе требало би придодати и питање њихове легитимности. Јер, руководство које нема подршку сопственог чланства тешко да се може сматрати легитимним. Циљеви су им недефинисани и нереални, а база неадекватно информисана. Руководство прижељкује моћ изнад хуманости и кодекса струке. Себи су узели за право да се прогласе јединим легитимним борцем за права просветних радника уз истовремено прећутно омаловажавање свих других који у тој борби учествују. Не признају да крше закон јер су сами себе поставили изнад закона. Синдикалну борбу претворили су у нерад и желе да буду плаћени пуном платом за тај свој поступак. Надам се да њихово чланство није у штрајку „да би радили мање већ да би зарадили више! Ништа ми не значи сат времена краћег рада, ако у новчанику стоји иста сума новца а рачуни и обавезе нису умањени за једну трећину као мој рад“.
Сматрам да је борба за унапређење материјалног положаја просветних радника битан задатак синдиката, укључујући и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ. У тој борби треба напустити праксу обостраних претњи и изаћи са конкретним предлогом мера које би водиле реализацији датог циља. Најбоље би било да се у том погледу јасно дефинише дугорочна стратегија заснована на платним разредима. Решавање статуса запослених у просвети с непотпуном нормом подразумева прављење јединственог списка свих запослених с непотпуном нормом и потом њихово пребацивање у пуну норму у складу с природним одливом из просвете (пензија, добровољни одлазак из просвете, …). За оне који се одлуче за добровољни одлазак из просвете обезбедити универзалну отпремнину – 10.000 евра у динарској противвредности, без обзира на године стажа.
Целокупно руководство ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ мора да схвати своју улогу у погледу дугорочног опстанка синдиката, свесно чињенице да ће Влада сваку неслогу и унутрашње нејединство искористити за додатно слабљење друштвеног положаја и улоге синдиката. То такође подразумева и препознавање потребе да се сопствено чланство правовремено и адекватно информише о релевантним синдикалним подухватима. Истакнуту улогу у свему томе требало би да имају синдикални повереници.

У Новом Саду, 15.04.2015.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
ТО Војводина
Нада Јокић, председница