Агенција за борбу против корупције наложила је Савету Медицинског факултета у Нишу да са места декана смени Милана Вишњића који је, како је наведено на сајту Агенције, запослио блиске сроднике.

Како је наведено, Агенција је по службеној дужности дошла до сазнања да је Вишњић у току вршења јавне функције декана, као одговорно лице, учествовао у поступку пријема у радни однос наставника и сарадника, као и ненаставног особља, међу којима су нека лица његови блиски сродници, који имају својство повезаног или интересно повезаног лица.

 

Агенција је утврдила да је Вишњић поступио супротно одредбама Закона о Агенцији за борбу против корупције тако што је закључивао уговоре о раду са Александром Вишњићем на радном месту доцента на предмету Социјална медицина, који је његов син и са Јеленом Вишњић, на радном месту асистента на предмету Математика и информатика, која је његова кћерка.

Агенција је утврдила и да је Вишњић закључио уговоре и са Срђаном Љубисављевићем, на радном месту асистента на предмету Патофизиологија, који је његов зет и са Снежаном Љубисављевић, на радном месту техничког секретара на предмету Ургентна медицина, која је мајка његовог зета.

Из Агенције наводе да је тиме Вишњић „интересно погодовао, односно стекао имовинску корист за њих и тако довео у сумњу поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, а да о томе као сумњи у постајање сукоба интереса није обавестио Савет Медицинског факултета у Нишу и Агенцију за борбу против корупције“.

Како је наведено, Вишњић је био дужан да пре закључења уговора о раду с наведеним лицима, с обзиром на то да већ врши функцију декана Медицинског факултета у Нишу, обавести о сумњи у постојање сукоба интереса непосредно претпостављеног, односно Савет Медицинског факултета, као и Агенцију.

Агенција је на основу дописа председника Савета, као и своје службене евиденције утврдила да он није пријавио сумњу у постојање сукоба интереса, чиме је повредио Закон о Агенцији.

Агенција није прихватила наводе Вишњића да се ни у једном случају који му се ставља на терет не могу применити одредбе Закона о Агенцији, с обзиром на то да су са наведеним лицима пре примене Закона о Агенцији за борбу против корупције закључивани уговори о раду.

Приликом одлучивања коју меру треба изрећи именованом, Агенција је узела у обзир да мера упозорења не би била целисходна, с обзиром да је функционер већ закључио наведене уговоре, а број повезаних лица указује да се предност код заснивања радног односа даје родбинским везама, истакнуто је на сајту Агенције.

РТВ