Током више састанака представника репрезентативних синдиката са министром просвете, М. Шарчевићем и његовим сарадницима, текст Нацрта ЗОСОВ-а усаглашен је у извесној мери. На предлог ГСПРС „Независност“ кориговани су чланови који се односе на: заштиту права запослених, пријем у радни однос, одговорност запослених, преоптерећеност запослених непотребним административним пословима, дисциплинске мере (уведена је писана опомена, а новчана казна запосленом смањена до три месеца), укидање Агенције за образовање и васпитање, радно време…
Велико изненађење и незадовољство изражавамо поводом чињенице да Нацрт предвиђа нека изузетно неповољна решења за запослене у установама образовања, која нису била усаглашена на састанцима Радне групе, а истовремено искључује решења која смо сматрали усаглашеним ставовима. Тако, рецимо, Нацрт уводи категорију продужне наставе, али не препознаје значај адекватне одговорности родитеља и ученика за поступање према запосленима. Настојање ГСПРС „Независност“ да норма непосредног рада наставника, васпитача и стручног сарадника остане у оквирима постојећег ЗОСОВ-а и Правилника није прихваћено, те је овим Нацртом створен простор за повећање норме, што нужно резултира и повећањем броја технолошких вишкова.
Због свега наведеног ГСПРС „Независност“ захтеваће од министра да у најкраћем могућем року донесе Правилник о норми непосредног рада са ученицима како би се спречила злоупотреба.
Штитећи професионална права запослених у образовно-васпитним установама, кроз предстојећу јавну расправу настојаћемо да аргументовано објаснимо потребу мењања неких чланова који се односе на: одговорност ученика који вређа, омаловажава и нарушава професионални и људски углед наставника и запослених, прекршајну и кривичну одговорност родитеља против интегритета, достојанства и части запослених, неједнако поступање, односно повлађивање неодговорним ученицима, као и крајње неосновано наметање нових обавеза наставницима под појмом продужне наставе…

Ружица Тодић Брдарић
Весна Војводић Митровић