Tokom jeseni počinju prepreme za rangiranje univerziteta u našoj zemlji, kako bi sve bilo spremno za iduću godinu, najavio je ministar prosvete i nauke Žarko Obradović
 Žarko Obradović

Žarko Obradović

USAGLAŠAVANjEM kriterijuma, tokom jeseni će početi priprema za rangiranje univerziteta u Srbiji. Naša ideja je da sve bude spremno za iduću godinu – izjavio je u ponedeljak ministar prosvete i nauke Žarko Obradović.

Na sastanku sa učesnicima Konferencije univerziteta Srbije, postignut je saglasnost da treba utvrditi što objektivnije kriterijume kako se ne bi stvarala velika razlika između bogatih i siromašnih univerziteta.

Obradović je dodao da će rangiranjem biti obuhvaćeni i privatni i državni univerziteti. On je ukazao da su trenutno važeći kiterijumi, pre svega u SAD, broj živih Nobelovaca koji predaju, saradnja sa privredom, citiranost, a da u obzir treba uzeti i studentska postignuća.

Rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević je naveo da je rangiranje ”pitanje države i uređenog sistema” i da mora biti obavezujuće za sve univerzitete:

– Rangiranje treba da kaže ko je dobar, a ko je loš i da stvori konkurenciju i doprinese kvalitetu.

„Večernje novosti“