logo

 

Обавештавамо чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ запослене у предшколским установама да су отпочели преговори за закључивање Посебног колективног уговора за установе предшколског васпитања и образовања Србије.

Синдикати су, након упућеног захтева Министарству пеосвете, науке и технолошког развоја, позив за почетак преговора добили средином маја.

У преговорима учествују представници: ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, Самосталног синдиката предшколског васпитања и образовања Србије, Синдиката образовања Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства државне управе и локалне самоуправе и Министарства финансија који ће се преговорима прикључити касније.

Синдикати су на преговорима представили заједнички Предлог посебног колективног уговора за установе предшколског васпитања и образовања Србије.

Започети преговори одвијају се коректно. У току преговора покренуто је и питање дефинисања професионалних обољења запослених у предшколским установама.

Крај преговора очекује се крајем јула.