Izazovi visokog obrazovanja

Srbija, obrazovanje, bolonja, diskusija,

Mi školujemo ljude, dajemo im diplome različitih naziva, a poslodavci ne znaju šta one znače, rekla penzionisana profesorka Beogradskog Univerziteta Srbijanka Turajlić

BEOGRAD – Učesnici diskusije „Izazovi visokog obrazovanja u Srbiji“, koji je održan danas u beogradskom Medija Centru, složili su se da je obrazovnom sistemu „hitno potrebna reforma“, da je potrebna bolja implementacija i prilagođavanje Bolonjskog procesa potrebama obrazovnog sistema u zemlji.

Srbija je ove godine dobila ocenu 3,2 za sprovođenje Bolonjskog procesa što je bio i jedan od povoda za održavanje diskusije.

„Bolonjski proces je suviše bukvalno brimenjen u Srbiji što je dovelo do neefikasnosti. Međutim, u pitanju je svetski proces koji mi treba da pratimo, ali neophodno je da ga prilagođavamo kako bi smo izbegli haotičnost“, kazao je predsednik Nacionalnog saveta visokog obrazovanja Srđan Stanković.

Novi sistem studiranja koji se u Srbiji praktikuje od 2005. godine, prema rečima učesnika diskusiije, osmišljen je tako da se tokom studiranja, dobar deo mladih osposobi kao konkurentna, visokoobrazovana radna snaga.

„Generacije koje dolaze moraju da uče tokom celog života zbog razvoja tehnologija. Međutim, visoko obrazovanje ne može da bude generator otvaranja radnih mesta, već treba da bude obratno“, rekla je predsednik tima stručnjaka za reformu visokog obrazovanja Vera Dondur.

Prema njenim rečima, studiranje budućih doktora nauka nije adekvatno urađeno „iako je upravo taj segment obrzovanja kadrova presudan za obrazovanje“.

Bivša pomoćnica ministra za visoko obrazovanje i penzionisana profesorka Beogradskog Univerziteta Srbijanka Turajlić rekla je da problem sa „Bolonjskim procesom“ nije ono što nije urađeno već „ono što je urađeno, ali neadekvatno“.

„Problem je sa zapošljavavanjem jer mi nikada nismo pričali o tome. Bolonjski proces je upravo osmišljen kako bi svršeni studenti lakše došli do posla. Mi školujemo ljude, dajemo im diplome različitih naziva, a poslodavci ne znaju šta one znače. Mi sami ne znamo šta smo iškolovali“, rekla je Turajlić.

Ona je napomenula da u sistem visokog obrazovanja nije uveden takozvani „hibridni master“ kao i da je „Bolonjski proces“ unazadio obrazovanje u Srbiji, ali isključivo jer „smo ga mi loše primenili“.

„Bez obzira na reformu, sistem obrazovanja je preslikan model iz SFRJ kada je školovan kadar za kojim nije bilo realne potrebe“, rekao je profesor Branko Medojević i dodao da je obrazovnom sistemu neophodna racionalizacija.

Medojević je istakao da se svake godine smanjuju izdvajanja države za obrazovanje dok u isto vreme, „sistem dozvoljava studentima koji ponove godinu da ostanu na budžetu“.

„Mi nismo toliko bogato društvo da bi mogli da finansiramo one koji padnu godinu. Nedavno, jednoj delegaciji u Norveškoj domaćini su zahvalili Srbiji na donaciji od 200 miliona dolara. Toliko je vredelo obrazovanje doktora i ostalih visokoobrazovanih osoba koje su nakon studija otišle u Norvešku da žive“, rekao je Medojević.

KURIR