На основу члана 2. и 3. Закона о штрајку („Сл. лист СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. гласник РС“ 101/05) и Одлуке о организовању штрајка упозорења запослених у Републици Србији коју су донели највиши органи Савеза самосталних синдиката Србије и Уједињених гранских синдиката “Независност“, Одбор повереника Синдиката __________________________________________“Независност“, на својој седници одржаној ___________2014. године, донео је

                                                                                                             ОДЛУКУ

                                                                                   О СТУПАЊУ У ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА

1. Штрајк УПОЗОРЕЊА запослених у ________________________________________ организује се ради испуњавања следећег захтева:

ПОВЛАЧЕЊА ИЗ ПРОЦЕДУРЕ ДОНОШЕЊА ПРЕДЛОГА ЗАКОНА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РАДУ

2. Штрајк УПОЗОРЕЊА запослених, одржаће се дана 23. јануара 2014. године у трајању од једног сата и то од 11 до 12 сати.

3. Штрајк УПОЗОРЕЊА ће се одвијати прекидом рада и читањем Прогласа.

Место окупљања на коме ће се прочитати Проглас је ________________________________________.

4. Интересе запослених ће заступати и у њихово име водити штрајк и контактирати са Организациониом одборомШтрајкачки одбор у саставу:

§ __________________________________, председник/ца

§ __________________________________, члан/ица

§ __________________________________, члан/ица

5. Штрајкачки одбор ће радити у просторијама, на адреси_________________________________.

6. Одлука се доставља послодавцу (директору) и локалној самоуправи (оснивачу), чиме је, у складу са Законом о штрајку, извршена најава штрајка упозорења,

                                                                                                                                                                                               Синдикат __________________ “Независност“

Доставити: _______________________________                                                                                                             _________________________

– Послодавцу ,главник/ца повереник/ца                                                                                                                                                        главни/а повереник/ца          

– Локалној самоуправи (оснивачу)