ALIM1563

Дебатом у великој сали Градске управе Београда 08. јула 2015. године окончана је јавна расправа која се односи на измене и допуне Закона о основама система образовања и васпитања.
Представници ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су учествовали на округлим столовима организованим и у градовима: Ниш, Крагујевац и Нови Сад.
ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, као репрезентативни синдикат на нивоу Републике Србије, је учествовао у креирању Нацрта закона о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања кроз рад у групи коју је формирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја.
С тога не можемо прихватити формулацију чланова мимо договора на састанцима Радне групе, а посебно члана 131. 
Све примедбе и сугестије ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ су прослеђене и Министарству просвете, науке и технолошког развоја.