Б-92

Филолози, политиколози па чак и студенти Факултета драмских уметности укључили су се у пројекат „Описмењавања одраслих Ромкиња и Рома“. У наредних десет месеци, радиће у свих пет београдских насеља насталих након расељавања „Газеле“ и покушаће да одраслим Ромима пренесу знања и вештине неопходне за свакодневни живот.