ministarstvozgrada

У организацији Министарства просвете одржан је округли сто на тему: Како до оптимизације броја запослених у образовању, са почетком у 13 часова у Палати Србија. Основни циљ округлог стола је био како доћи до оптималног броја запослених у просвети и науци Србије.
У уводу, државни секретар, Александар Белић, је упознао присутне са основним принципима оптимизације посматрајући их само као смањење броја запослених, а не кроз оптимизацију комплетног система образовањаје како кроз мрежу школа, тако и кроз структуру и квалитет кадрова који образује или који се образују, а у складу са садашњом и будућом привредном активношћу.
План рационализације треба завршити до краја јуна, а примена да почне са почетком школске године. Треба имати у виду да просвета чини једну четвртину запослених у јавном сектору, те је смањење броја запослених са становишта државне администрације веома важно. Рационализација се темељи на основним принципима функционисања просвете. Сва радна места су нормирана. Смањење броја запослених није линеарно, што нас доводи до закључка да ће бити заштићених. Рационализацијом нису обухваћене све структуре и категорије запослених.
Неопходмо је смањити број запослених за 5%. У том циљу ће се у основним и средњим школама применити следеће мере: 1. краткороћне (апсолутни вишкови – око 100 запослених; релативни вишкови – око 500 на основу ценуса; укрупњавање норме – око 10000 запослених), 2. средњерочне (смањење броја запослених у администрацији, дефинисање минималне величине одељења, промена наставних планова и програма).
Сигурно је да ове наведене бројке превазилазе 5%, нарочито ако се има у виду да сваке године 2-3% запослених одлази у пензију. Током расправе видела се јасна поларизација у дискусији различитих интересних група и појединаца у односу на став који су заступали СОС и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ као репрезентативни синдикати.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ