Jedinstvenim zahtevima do boljeg položaja: Studenti na poslednjem protestu

Peticija za reformu

* U narednih 10 dana studenti će imati priliku da svojim potpisom podrže 12 zahteva oko kojih su se ujedinili studentski parlamenti na svim univerzitetima

Beograd – U okviru kampanje „Desetka za Srbiju“, na svim državnim fakultetima danas počinje potpisivanje peticije za reformu visokog obrazovanja. U narednih 10 dana studenti će imati priliku da svojim potpisom podrže 12 zahteva oko kojih su se ujedinili studentski parlamenti na svim univerzitetima i sve veće studentske organizacije u Srbiji. Jedan od glavnih zahteva je da 48 bodova i naredne godine ostane uslov za budžetsko finansiranje. Ovaj zahtev podržao je rektor Beogradskog univerziteta Branko Kovačević, koji smatra da „studenti ne treba jedini da plate ceh nezavršene reforme“.

– Svesni smo da izmene Zakona o viskom obrazovanju ne bi mogle da budu usvojene u ovom sazivu parlamenta, ali očekujemo od Ministarstva prosvete i nauke da pripremi predlog izmena Zakona i da on po hitnom postupku bude usvojen nakon formiranja nove vlade – kaže za Danas Vladimir Smuđa iz Saveza studenata Beograda.

On najavljuje da će na osam beogradskih fakulteta uskoro početi postupak prevrednovanja opterećenja studenata, koji će sprovesti upravo studenti. U tom postupku će učestvovati FON-u, Fakultet političkih nauka, kao i po dva fakulteta iz grupacija prirodnih, tehničkih i društvenih nauka.

– Podaci koje budemo dobili, kao i podaci o prolaznosti na ispitima i iz izveštaja o samovrednovanju fakulteta, treba da pokažu šta bi trebalo menjati u programima. Prve rezultate imaćemo na kraju ovog semestra. Zahtevaćemo da reevaluacija opterećenja studenata bude jedan od parametara za akreditaciju studijskih programa – kaže Smuđa, napominjući da su dobili podršku uprave Beogradskog univerziteta.

Osim pomenutog zahteva da 48 bodova i dalje bude uslov za budžetsko finansiranje, studenti traže da se zakonom odredi maksimalna visina školarina, kao i da se fakulteti zakonom obavežu da definišu strukturu i opravdanost visine školarina. Akademci se zalažu da svaki budžetski student ima pravo na produženu godinu, i da tokom te godine može da polaže ispite van redovnih rokova.

Po jedan „oproštaj“ za ugrožene

Jedan od zahteva je i da materijalno ugroženi samofinansirajući studenti jednom u toku školovanja imaju mogućnost da ne plate školarinu. Studenti smatraju i da bi zakonom trebalo urediti visinu administrativnih taksi koje student plaća fakultetu i univerzitetu.

Danas