NPS13

Почело пробно тестирање

Ученици тестове полажу и у електронској форми

Око хиљаду ђака у 50 школа у Србији почело је јуче с решавањем пробних ПИСА тестова у оквиру највећег међународног истраживања у области образовања које се одржава сваке три године.Главно тестирање биће у априлу и мају следеће године, а учествоваће ученици из 190 школа рођени 1996. године.

Координатор Србије за ПИСА истраживање Драгица Павловић – Бабић објашњава да неће бити објављивања резултата, јер пробни тестови не служе да се процене постигнућа ученика, већ да се процени квалитет и тежина задатака, како би се за тестове следеће године изабрали најбољи задаци.

Ове године ученици раде само задатке из математике. Задаци нису уобичајени математички, не подразумевају рачунање једначине, већ решавање проблема из реалног живота. Конкретно, од ученика се очекује да користи математичка знања која је стекао у школи да би решавао реалне животне проблеме, али би требало да се ослања и на знања стечена у другим областима, као и на свакодневна искуства.

Како је саопштило Министарство просвете и науке, у истраживању учествују ученици који су сада први разред средње школе (рођени 1995. године). У главном тестирању које ће бити реализовано у априлу и мају следеће године, учествоваће ученици из 190 школа, рођени 1996. године. Први пут ове године ученици раде и тестове у електронској форми.

Међународни програм процене ученичких постигнућа ПИСА утврђује да ли су ученици који завршавају период општег образовања, узраста 15 година, усвојили знања и вештине неопходне за наставак школовања, професионални развој и одговорно учествовање у цивилном друштву. Постигнуће се процењује у области читалачке, математичке и природно-научне писмености.

ПИСА (ProgrammeforInternationalStudentAssessment) у нашој земљиод 2001. године обезбеђује Министарство просвете и науке Републике Србије, а реализује Институт за психологију Филозофског факултета у Београду. У првом ПИСА циклусу учествовале су 43 земље, углавном чланице ОЕЦД -а, док је тестове 2009. године радило око пола милиона ученика из 74 земље света.

Ђаци из Србије на последњем тестирању, у односу на оно из 2006. године, остварили су напредак од 41. поена у области читалачке писмености и по седам поена у областима математичке и научне писмености. У укупном пласману Србија је била на 43. месту, али су представници Министарства просвете инсистирали да тај податак не даје реалну слику и објаснили да је ово највећи помак који је једна земља забележила у ПИСА тестирању.

С. Г.