ETUCE – Европски Комитет синдиката образовања

Интернационала образовања – Европски регион

Браниславу Павловићу, председнику Синдиката образовања Србије

Томиславу Живановићу, председнику ГСПРС „Независност“

Брисел, 27. јануара 2011.

 

Предмет: Подршка Европског комитета синдиката образовања штрајку просветних радника са циљем да се добије заслужено повећање плате

Драги председници,

Европски комитет синдиката образовања је информисан о колективној одлуци синдиката образовања у Србији да започну штрајк у образовном сектору након неуспеха последњих преговора организованих 26. јануара са Владом, укључујући премијера, министра финансија и министра образовања.

Свакодневно ангажовање наставника и других запослених у образовању на обезбеђивању квалитетног образовања је пред изазовом кратковидости неких влада које смањују буџете за образовање и тиме снижавају квалитет образовања. Лоши радни услови и неадекватне плата наставника и академоског особља такође утичу на ученике и будуће генерације.

Наставници у Србији се суочавају са повећаним часовима рада, већим одељењима, малим платама, пензијама и социјалним давањима. Наставници и друго наставно особље раде предано сваки дан како би ученицима обезбедили најбоље могуће образовање. Они заслужују повећање плата.

ETUCE подржава ваше становиште да је образовање људско право и јавно добро и да је одговорност свих влада да обезбеде свим женама и мушкарцима, дечацима и девојчицама, бесплатно квалитетно јавно образовање које реализују добро квалификовани и пристојно награђени професионалци. Да би издржали директни утицај економске кризе, образовним системима у Европи потребно је више наставника и боља школска инфраструктура, а не смањење образовних буџета.

ETUCE прати ситуацију и на располагању је ако буде потребно да се предузму активности на међународном нивоу. Молимо да слободно употребите ову поруку подршке међу вашим члановима, пред властима у Србији и у медијима.

У солидарности,

 

Мартин Ремер

Европски директор

ПРЕУЗМИ ОРИГИНАЛ