71346_0802-masinski-fakultet-foto-nebojsa-markovic_hs Na državnim fakultetima i visokim školama u Srbiji danas počinje upisni rok, prijavljivanjem kandidata, a ove godine o trošku države može se školovati nešto više od 35.000 akademaca, kao i 20.000 samofinansirajućih studenata.

Prijavljivanje traje tri dana, do 24. juna, a uz prijavni list predaju se fotokopije svedočanstava iz sva četiri razreda srednje škole, diplome o završenom maturskom ispitu i dokaz o uplati nadoknade za polaganje prijemnog ispita. Originalna dokumenta podnose se samo na uvid, pa kandidat može konkurisati na više fakulteta.

Kao i ranijih godina, najviše studenata upisaće Univerzitet u Beogradu, oko 14.000 brucoša, Univerzitet u Novom Sadu 8.000, Niški univerzitet nešto više od 4.700, Univerzitet u Kragujevcu oko 2.700, Univerzitet u Prištini sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici oko 1.700, Državni univerzitet u Novom Pazaru blizu 1.000, Univerzitet umetnosti u Beogradu nešto više od 400 brucoša.

Prema odredbama konkursa, pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih država, školuju se u našoj zemlji pod istim uslovima kao državljani Srbije, uključujući i pravo na budžetsko finansiranje. Takođe, strani državljani mogu se školovati na našim visokoškolskim ustanovama, s tim što sami finansiraju studije, a školarinu za te kandidate određuje visokoškolska ustanova.

Polaganje prijemnih ispita obaviće se sledeće sedmice, a datume objavljivanja rang lista, rokove za žalbu, oglasiće svaka visokoškolska ustanova zasebno, predviđeno je konkursnim rokovima. Da bi stekao pravo na školovanje o trošku države, brucoš mora da ima više od 50 bodova, dok je donja granica za samofinansirajuće studente 30 bodova.

Prvi upisni krug traje do 18. jula, a drugi od 1. do 20. septembra.

Prijavljivanje na fakultete u Kosovskoj Mitrovici

Na Prištinskom univerzitetu, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici, danas počinje prvi konkursni rok za upis studenata u prvu godinu studija. Prijavljivanje za upis brucoša na fakultete u Kosovskoj Mitrovici trajaće do 24. juna.

Kandidati će prijemne ispite polagati od 27. do 29. juna, a rezultati i preliminarne rang-liste trebalo bi da budu objavljene 30. juna. Na 10 fakulteta Prištinskog univerziteta ima 1.710 mesta, od čega će 1.034 brucoša moći će da se školuje na račun budžeta, a 676 biće samofinansirajući.

Cena školarine, u zavisnosti od fakulteta i studijske grupe, kreće se od 18.000 do 100.000 dinara.

TANJUG