Изјаве Бранка Ракића и Марка Антића

Омбудсман Универзитета у Београду, поштујући студентске предлоге, припремио Нацрт Повеље права и слобода студенткиња те високошколске установе. Њоме ће бити регулисана академска права. Савет универзитета требало би да је усвоји до краја јуна. Поштујући студентске предлоге, омбудсман Универзитета у Београду припремио је Нацрт Повеље права и слобода студенткиња и студената ове високошколске установе. Њоме ће бити регулисана академска права. Савет универзитета требало би да је усвоји до краја јуна.

Повеља треба да допринесе превазилажењу старомодних елемената образовања који треба да буду замењени савременим, интерактивним процесом који подстиче креативност и критичко мишљење.

Омбудсман Универзитета у Београду Бранко Ракић каже да се од студента пре свега тражи критичко мишљење, разумевање ствари, а да се отклони пракса инсистирања на памћењу, меморисању и репродуковању, и одмах заборављању оног што су меморисали.

Према његовом мишљењу, то је најслабија карика нашег образовног система.

Образовање је право а не привилегија, оно има друштвени, лични, културни и економски циљ, а студенти су равноправни партнери.

Студент продекан Правног факултета Марко Антић рекао је да неки појединачни покушаји да се остваре прва, никада нису успели.

„Сада имамо једну повељу која је објединила све, и која ће бити наш основ за даље унапређење студија“ навео је Антић.

Универзитетски омбудсман штити права свих чланова академске заједнице.

„Интересантно је да ми се много више обраћају наставници, који имају одређене проблеме, углавном су то неки међуколегијални односи“, рекао је Ракић.

Овакав документ за сада имају канадски универзитети, а на старом континенту Европска студентска унија. До јесени би требало да их добију и универзитети у Великој Британији.

 

РТС