palata

Поштовани,

У сврху припреме за почетак нове школске године, позвани сте да присуствујете састанку у четвртак, 20. августа 2015. године, у Палати „Србија“ (Булевар Михајла Пупина 2) у сали „Београд“.

Представници репрезентативних синдиката просветних радника у основним и средњим школама позвани су да присуствују састанку од 13:00 до 14:00 часова.

Састанку ће присуствовати и руководиоци школских управа, запослени за финансијско-материјалне послове у школским управама и представници Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Теме састанка су следеће:
1. ЦЕНУС за основне и средње школе;
2. листе технолошкоих вишкова;
3. бесплатни уџбеници;
4. безбедност у саобраћају;
5. информација о новим правилницима;
6. припрема за завршни испит и пројекат бесплатних уџбеника за школску 2016/2017. годину;
7. разно.

С поштовањем,

Кабинет министра
Република Србија
МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
Немањина 22-26; 11000 Београд
381 (011) 3616 – 489
kabinet@mpn.gov.rs
www.mpn.gov.rs