Po pozivu Ministra prosvete dr. Žarka Obradovića, zavedenog 17.01.2011. godine, a dostavljenog GSPRS «Nezavisnost» 19.01.2011. godine nastaviće se razgovori sindikata i nadležnih ministarstava. Sastanak je zakazan za petak 21. januar. U nastavku je tekst poziva upućen sindikatima.

«Povodom najave-odluke o proglašenju štrajka članova pojedinih reprezentativnih sindikata u osnovnim i srednjim školama želim pre svega, da ukažem na obavezu organizatora da se pridržava odredaba Zakona o štrajku, ali i drugih zakona i propisa kojima se utvrđuje ovo pravo i odgovornost.

Saglasno obavezma Ministartva prosvete, pozivamo Vas na razgovore o pitanjima vezanim za odluku o pokretanju štrajka.

Razgovori između predstavnika reprezentativnih sindikata i ministara prosvete i finansija održaće se u petak 21. januara 2011 godine sa početkom u 13 časova (u prostorijama Ministarstva finansija, Kneza Miloša 20).»

 

 

S poštovanjem,

 

MINISTAR

Prof. dr Žarko Obradović