Данас, 09.12.2014. године, одржан је још један састанак Радне групе за израду ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика.
На састанку се није појавио представник Министарства финансија, што говори само за себе.
Преговори су завршени, али је и даље споран чл. 5. ПКУ за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика, као и чл. 130. и 131. Закона о основама система образовања и васпитања, а који се односе на решавање проблема технолошких вишкова.
Циљ Министарства просвете, науке и технолошког развоја јесте да се укине могућност преузимања и да се предност да запошљавању путем расписивања јавног конкурса.