Након више од два месеца од упућеног захтева за организацију састанка репрезентативних синдиката и Министарства просвете науке и технолошког развоја, а у вези платних разреда, уприличен је прелиминарни састанак. Састанак је одржан 15.07.2014. године, а присутвовали су поред представника репрезентативних синдиката (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СОС и УСПРС) и представници Министарства просвете науке и технолошког развоја (државни секретар Снежана Марковић и помоћник министра Зоран Костић).

 На састанку су репрезантативни синдикати указали на неконзистентност разговора само у оквиру једног сектора, при чему није познато и није јасно како се схвата и које су смернице на нивоу комплетног система платних разреда. Пожељно је добити основне смернице и формирати радну групу које би приступила изради платних разреда на нивоу Државе. Циљ оваквог парцијалног рада је цепкање и разбијање целокупног система а све у циљу да се актери на могу договорити после чега би се јавила Влада да пресече и да уреде платне разреде без учешћа синдиката.
Закључено је да се припреме предлози до краја одмора (крајем августа) и проследе Министратву. Након пристиглих предлога разговори ће се наставити.

Београд, 15.07.2014. год.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
Проф. др Томислав Живановић, председник