1. Борба за повећање плата
2. Решавање проблема преузимања технолошких вишкова
3. Реформа по мери потреба образовања у Србији, интереса чланова ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и запослених у образовању

Образложење:
Просветним радницима на почетку 2016. године је враћен само део смањења плата из новембра 2014. године и то 4% у основним, средњим школама и домовима ученика и 2% у високом образовању и студентском стандарду. Први и други део исплате у јануару биће увећани за 6% у односу на исплату у децембру 2016. године, а за високо образовање и студентски стандард 3%. Имајући у виду да је плата која је у новембру 2014. године смањена за 10% обрачуната од веће основице, а да се враћање смањене плате врши по мањој основици, може се закључити да није у потпуности враћен номинални износ плата ни за основне, средње школе и домове ученика. За високо образовање и студентски стандард тај износ је испод 5%.
Према томе, враћање(м) дела смањене плате од 4%, односно 2% из децембра 2015. и 6% , односно 3% из децембра 2016. године још увек нисмо ни номинално дошли на ниво пре смањења плата. За то би било потребно повећање од 7% за основне, средње школе и домове ученика, а за високо образовање и студентски стандард 9%.
Ако се зна да је збирна инфлација за 2015. и 2016. годину око 4,5%, ови подаци показују да плате нису враћене ни номинално на ниво из новембра 2014. године. Реално гледано, реч је о паду за око 6% у основним, средњим школама и домовима ученика и за око 11% у високом образовању и студентском стандарду.
Најављено повећање плате запосленима у просвети од јануара 2018. године од 10% уз планирану инфлацију у 2017. години од 2,4% допринеће реалном повећању плата у образовању за само 2-3%. Од 1. јануара 2017. године повећава се минимална цена рада са 121 динар на 130 динара, што представља увећање од 7,5%. То је за сваку похвалу, али долазимо до новог проблема: наши административни радници по школама били су и остаће са платом испод минималне. Зато ће њихове плате бити дотиране. Када узмемо у обзир овај параметар, наставно особље задржава однос према минималној плати 1:1,8 уместо ранијег односа 1:3!
Новогодишње награде нису исплаћиване у последње три године иако су предвиђене Посебним колективним уговором за основне, средње школе и домове ученика и ПКУ за студентски стандард, као и чланом 7. Споразума. Исплата је предвиђена из уштеда, којих је до сада, према грубим проценама, било око 2 милијарде динара.
Желимо да нагласимо да ће ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ наставити рад на решавању проблема технолошких вишкова. ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, као потписник важећег ПКУ-а, неће одустати од борбе за примену члана 6. ПКУ, посебно у случајевима „укрупњавања норми“ запосленима који раде у више установа. Подсећам све чланове ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и запослене на упутство министра М. Шарчевића од 24.08.2016. године и чињеницу да запослени може бити преузет по члану 6. ПКУ-а ако постоји сагласност свих заинтересованих страна. Истичемо да је и мишљење Комисије за тумачење одредаба ПКУ-а од 17.12.2015. године у складу са тим и гласи: „Чланом 6. став 2. ПКУ-а прописано је да запослени може бити преузет из других установа на неодређено време, највише у проценту у којем је засновао радни однос. Наставник у радном односу на неодређено време, са пуном нормом часова може да буде преузет из једне школе у другу на радно место које је упражњено и за које испуњава услове под условом да је упражњено радно место пријављено надлежној школској управи, да се на листи технолошких вишкова не налазе лица која би могла бити преузета на то радно место, као и да постоји сагласност установа између којих се врши преузимање и наставника који се преузима“.

Имајући у виду најаву нових закона у образовању, како Закона о основама система образовања и васпитања, тако и осталих закона који регулишу образовање на свим нивоима као и подзаконских аката који треба да допринесу и убрзају реформу образовног система, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, као репрезентативни синдикат, залагаће се да реформа образовања буде сразмерна потреби и захтевима тржишта у Србији и интересима чланова ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и запослених у образовању.
Све су ово изазови са којима ћемо се заједно носити у 2017. години као и убудуће. Као и до сада, спремни смо и отворени за договор и разговор са МПНТР и Владом Републике Србије. Уколико дође до социјалног дијалога, понудићемо рационална решења ових и других проблема. Уколико до договора не дође, ова платформа биће основа за синдикални одговор запослених у образовању.
Синдикати просветних радника уједините се у борби за интерес просвете и запослених у образовању!