Имајући у виду да су се у кратком року десила два инцидента која су потресла српско образовање, при чему исти су јасно указали да је образовање бременито проблемима које треба хитно решавати. Први немили случај у Техничкој школи у Младеновцу, где је ученик ударио професорку и други који се десио одузимањем лиценце у Четрнаестој гимназији колеги Владимиру Милојевићу, наставнику српског језика и књижевности.
У раду и остваривању циљева и начела, ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ има задатак да штити економске, социјалне, образовне, професионалне и културне интересе свог чланства и запослених у делатностима које обухвата уз коришћење свих демократских, легалних и легитимних, међународно признатих средстава и методе синдикалне борбе.
Из тих разлога свесрдно подржавамо борбу и помоћ колеги Владимиру Милојевићу, наставнику српског језика и књижевности да му се не одузима лиценца до окончања судског спора при чему треба имати у виду начин рада Управног суда.

ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ
проф. др Томислав Живановић