РТВ

Каже закон да је екскурзија облик образовно-васпитног рада којим се доприноси остваривању плана и програма, и циљева основног образовања и васпитања”.

Срећом, ствар уме да буде знатно забавнија од тога што пише у закону, али у неким случајевима и озбиљнија. Ипак, подаци просветне инспекције, говоре да су, откако постоји детаљан протокол о извођењу екскурзија, непријатни случајеви, сведени на минимум.