Након нашег упозорења из последњег дописа «Следећим нашим дописом бићете обавештени када ћемо бити испред Владе РС и испред Министарства просвете, науке и технолошког развоја и показати Вам како се успоставља социјални дијалогом» упућеног министрима финансија и просвете, министар финансија Лазар Крстић је организовао састанак са свим репрезентативним синдикатима (ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ, СРПС СОС, УНИЈА).

Састанку су испред Министарства финансија присуствовали поред министра и државни секретар Љубиша Милосављевић и Никола Ћосовић, а испред Министарства просвете Зоран Тубић-помоћник за финансије, Зоран Костић помоћник за средње образовање, Жељка Кнежевић – секретар министарства.

Након краћег елаборирања министра Л. Крстића о ситуацији у јавним финансијама Србије по питању задужености од укупног БДП, везаности плата и пензија, повећању просечног годишњег задужења у последњих неколико година од БДП отворена је дискусија по питању материјалног положаја запослених у образовању Србије. У дискусији су учествовали представници репрезентативних синдиката указујући на следеће проблеме:

1. Низак проценат издвајања од БДП за образовање у Србији

2. Замрзавање плата у 2008. години на нижем нивоу у односу на друге буџетске кориснике

3. Избегавање кориговања коефицијената и њихово враћање на ниво 3:1 из 2008. године

4. Повећање накнаде за разредно старешинство

5. Проблем везаности плата и пензија

6. Нарушавање система плата директних и индиректних корисника буџета

7. Неусаглашеност нивоа образовања у Србији

8. Отпремнине

9. Божићне награде

Дат је предлог Министру за кориговање коефицијената (повећање у другом кварталу око 4 милијарде, а у трећем око 1,6 милијарди динара) које би обухватило кориговање коефицијената на нивоу од 10% за неусаглашене коефицијенте, повећање за разредно старешинство са 4% на 7% (око 800 мил. динара), исплата отпремнина (око 500 мил.динара) и божићне награде (од 3000 до 5000 динара што би орјентационо износило од 600 до 900 милиона динара). Све наведено би повећало оптерећење јавних финансија за 4 до 6 милијарди динара на годишњем нивоу.

Након овога Министар финансија је указао да је систем плата у јавном сектору урушен, да је неопходно кориговати и мењати неке законе и увести Закон о платним разредима у јавне финансије.

Са синдикатима је договорено да се у наредних 7 дана потпише Протокол у коме се министарства просвете и финансија, са једне стране и репрезентативни синдикати са друге стране, обавезују да ће до 01.07.2014.г. урадити предлог платних разреда којим би се побољшао материјални положај запослених у образовању. До краја године је у плану да се уради централни обрачун плата које се финансирају из буџета.

Репрезентативни синдикати су се сложили са Министром да ће учествовати у изради платних разреда јер сматрају да је то тренутно најцелисходније решење за јавне финансије и птихватљиво решење за запослене у образовању