Непосредно после информације да су запослени у образовању незадовољни како својим материјалним положајем тако и својим статусом просветног „јадника“, законским решењима и слично, Министар просвете, Жарко Обрадовић, је позвао репрезентативне синдикате на састанак 26.08.2010. године у Министарство просвете. Састанак је почео у 10 сати и трајао два сата.

После отварања састанка, Министар је изнео основна обавештења по питању припрема да почне школска година на време, шта је и колико урађено. Констатација Министра је да је све спремно и да ће школска година почети на време. Допуну излагања дали су помоћник у министрству просвете за финансије и помоћник за инспекцијски надзор.

Да то све није тако истакли су и репрезентативни синдикати. На састанку су била по два представника сваког репрезентативног синдиката. ГСПРС „Независност“ су представљали проф. др Томислав Живановић и Драгиша Ђомлија. ГСПРС „Независност“ је указао на оптерећеност образовања проблемима на које је у више наврата раније указивао. Такође не подржава никакав штрајк ни протест који је заказан за 01. 09. 2010. године, јер не би био целисходан, успешан и није ваљано припремљен, јер у таквој „литији“ не учествују сви репрезентативни синдикати. Сви проблеми које износе организатори постоје у образовању, али протест на овај начин неће решити ни један од њих него ће само указати на њих, а они су већ познати, те ће ово бити само још један у низу маркетиншких акција. Такође је било више покушаја да се са организаторима договори платформа о заједничком наступу репрезентативних синдиката према Влади и Министарству, што је благо речено игностисано.

Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима и запосленим у образовању, а онда и према свим социјалним партнерима.

Министар просвете је после изношења ставова и указивања на проблеме закључио да је неопходно да следећи састанак буде око 15. септембра, а да ће се он на седници Владе и у будућем буџету заложи за:

 

1. Побољшање образовања у Србији кроз повећање учешћа у ГДП образовања које је сада на нивоу 3,3% (нигде у Европи није испод 5%), што би неминовно довело до већих инвестиција па и плата у образовању,

2. Почетак преговора око промене цене рада како у задњем кварталу текуће године и дефинисање цене рада и потписивање Протокола за следећу годину,

3. Укидање члана 15. Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда, јер то није закон свих закона и

4. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова.

 

Као што се види сва питања и захтеви на које је указивао ГСПРС „Независност“ су покренута, на нама остаје да пратимо и видимо како ће се процес одвијати и каква ће бити реализација. У зависности од постигнутих резултата зависиће и даљи поступци и предузети кораци. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена, јер сви преговори и разговори морају се завршити пре усвајања буџета за следећу годину (у овом случају до 15. новембра). Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност.

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи и свету не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, схватите ово веома озбиљно и предузмите све у циљу стварања своје сигурније будућности.

 

 

Београд, 26. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник