OSNOVNA ŠKOLA „BRANKO RADIČEVIĆ“ U PROGRAMU „ŠKOLA BEZ NASILJA“

Beograd, 5. oktobar 2011. godine –Osnovna škola „Branko Radičević“ u Kruševcu se, zahvaljujući donaciji kompanije „Deleze grup“, uključila u program UNICEF-a „Škola bez nasilja“ čiji je cilj stvаrаnjе bеzbеdnе i pоdsticајnе srеdinе zа učеnjе i rаzvој. Zaposleni i učenici škole će kroz ovaj program steći kоnkrеtnа znаnjа о tоmе kаkо da reaguju na različite oblike nasilja u svojoj okolini i kroz podsticanje dijaloga, reše nastalu situaciju.

„Već godinama, osnovni cilj naše škole je stvaranje ambijenta, kako materijalnog tako i radnog, koji bi učenicima obezbedio školovanje po njihovoj meri. To podrazumeva čitav niz nastavnih i vannastavnih aktivnosti po kojima je naša škola poznata. Stoga je i ideja o prijavi za projekat „Škola bez nasilja“, pre tri godine, logičan sled za napredak. Naše zadovoljstvo zbog početka realizacije je utoliko veće, što je kompanija Deleze Grup odabrala nas, kako bi započeli rad na projekatu, na čemu im se unapred zahvaljujemo, sa željom da realizacija projekta ostvari sve postavljene ciljeve, a mi postanemo deo mreže Škole bez nasilja“, izjavila je Dijana Kitanović, direktor Osnovne škole „Branko Radičević“.

Do sada, u opštini Kruševac, u program „Škola bez nasilja“ ušle su četiri škole iz okoline i to: „Sveti Sava“, „Vladislav Savić Jan“ , „Brana Pavlović“ i „Knez Lazar“. Peta škola koja ulazi u program „Škola bez nasilja“, zahvaljujući kompaniji Deleze je Osnovna škola „Branko Radičević“.

„Unapredjenje opšteg društvenog ambijenta i stvaranje kvalitetnijih preduslova za razvoj dece predstavljaju naše važne ciljeve u segmentu društveno odgovornog poslovanja. Članstvo u Radnoj grupu za zaštitu dečijih prava u okviru Global Compact UN nas obavezuje da kroz svoje poslovanje poštujemo i promovišemo dečija prava i zalažemo se za podsticajan i kvalitetan razvoj sve dece. Prepoznavanje i prevencija agresivnosti su veliki i važan doprinos na tom puta, a UNICEF program „Škola bez nasilja“ je jedan od najkvalitetnijih edukativnih programa u zemlji. Sa velikim zadovoljstvom podržavamo realizaciju ovog programa u OŠ „Branko Radičević“ i najavljujemo da će kvalitetniji život dece biti cilj naših brojnih kampanja i aktivnosti u narednom periodu“, izjavila je Milica Babić, CSR manager u kompaniji Deleze.

UNICEF u saradnji sa brojnim partnerima već šest godina sprovodi program „Škola bez nasilja“, koji je namenjen deci, nastavnicima i zaposlenima u školama, ali i roditeljima i celokupnoj lokalnoj zajednici. U program je do sada uključeno više od 210.000 učenika u 212 osnovnih i devet srednjih škola, u 69 mesta u Srbiji.

———————————————————————————————————————–

Prоgrаm „Škоlа bеz nаsilја“ finаnsirа sе isklјučivо srеdstvimа prikuplјеnim u lоkаlnој zајеdnici, dоnаciјаmа grаđаnа i privrеdnikа prеkо „usvајаnjа škоlа“. I pоrеd svih dо sаdа prikuplјеnih srеdstаvа, pоtrеbnо је još donacija dа bi sе u prоgrаm uklјučile sve zainteresovane škole i kako bi pоstао sаstаvni dео nаšеg оbrаzоvnоg sistеmа.

Zainteresovani donatori mogu da pruže podršku programu uplatom novčanih sredstava na žiro račun UNICEF-a, a sve potrebne informacije mogu se pronaći na www.unicef.rs/korp-sektor.html

UNICEF