Непосредно после информације од 26.08.2010. године, да су запослени у образовању незадовољни како својим материјалним положајем тако и својим статусом, на иницијативу Министра просвете, Жарка Обрадовића, уприличен је састанак премијера Владе Републике Србије, Мирка Цветковића, министарке финансија, Дијане Драгутиновић и репрезентативних синдиката 02. 09.2010. године у згради Владе са почетком у 10 сати. Састанак је трајао два сата.

Премијер и министарка финансија су изнели детаље разговора и договора са ММФ-ом, и указали на могућности за повећањем плата буџетких корисника у току 2011. године.

Репрезентативни синдикати су указали на сву безизлазност и понижавајући положај запослених у образовању. Указано је да су плате у образовању према свим статистичким показатељима реално мање и то: за 16,5% према порасту цена на мало, за 11.6% према раст трошкова живота, 12,1% према потрошачкој корпи и 21% према повећању вредности евра.

Договорено је да се од сада прати реализована инфлација, а да се планира повећање плата у јануару, априлу и октобру. Повећање у јануару је на нивоу шестомесечне инфлације у другој половини 2010. године, априлско повећање ће пратити инфлацију за претходна три месеца увећано за половину пораста ГДП-иа, а повећање у октобру ће бити на нивоу инфлације од претходних шест месеци увећано за половину пораста ГДП-иа. То повећање би орјентационо укупно износило од 6-6,5% на годишњем нивоу.

Такође је договорено да се почне са преговорима и приступи потписивању Протокола за следећу годину, а пре усвајања Закона о Буџету, најкасније до средине новембра, чиме би се сви преговори и законски уоквирили.

Захтев ГСПРС „Независност“ је да саставни део Протокола за 2011. годину буде укидање члана који ограничава исплату Новогодишњих и Јубиларних награда, као и репрограм дуга по Протоколу за 2009. године. ГСПРС „Независност“ је указао и на друге проблеме у образовању, на оптерећеност образовања проблемима на које је у више наврата и раније указивао.

Министар просвете је нагласио да има све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, те ће почети са решавањем у сарадњи са репрезентативним синдикатима.

ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се понашати одговорно првенствено према својим члановима и запосленим у образовању, а онда и према свим социјалним партнерима. У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи и свету не само по најнижем издвајању за образовање у ГДП-иу (3.3%, а у ЕУ 6%) већ да има и друге знаке препознавања.

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, схватите ово веома озбиљно и помозите нам у заједничкој борби за бољу нашу и вашу будућност.

 

Београд, 02.09. 2010.

ГСПРС „Независност“

Проф. др Томислав Живановић, председник