На основу анализе целокупне ситуације у образовању, а посебно материјалног положаја запослених, ГСПРС „Независност“ је на становишту да је материјални положај запослених у образовању испод сваког нивоа, као и да се свакодневно погоршава. Имајући све у виду, као и да је образовање у Србији оптерећено многобројним проблемима које је немогуће решити брзо и у кратком року, ГСПРС „Независност“, као репрезентативни синдикат ће се попнашати одговорно првенствено према својим члановима, а онда и према свим социјалним партнерима. Полазећи од тога да штрајкови и протести на почетку школске године нису популарни, као и да су многе колеге без решеног проблема око норме, ГСПРС „Независност“ сматра да проблеме везане за „технолошке вишкове“ и „технолошке мањкове“ прво треба разрешити, а затим ићи у решавање проблема везених за промену цене рада и потписивање Протокола са Владом Србије.

Преговори око нове цене рада према Посебном колективном уговору се морају завршити до 15. новембра. Реално за организовање и припрему штрајка има довољно времена. Уколико се Министарство оглуши о све ово, време најаве и почетак штрајка, као и заједнички захтеви, ће у сарадњи са другим репрезентативним синдикатима бити изнешени у јавност крајем септембра.

 

Захтеви ГСПРС „Независност“ су већ познати:

 

1. Повећање основице од октобра 2010. за 10%

2. Укидање члана Закона о буџету који ограничава исплату бонуса и награда

3. Адекватно решавање проблема технолошких вишкова

4. Потписивање Протокола за 2011. годину до 15. новембра

5. Репрограмирање дуговања по протоколу из 2009. године

 

У решавању осталих проблема образовног система ћемо као и до сада активно учествовати и доприносити да образовање у Србији постане препознатљиво у Европи не само по ниским платама запослених већ да има и друге знаке препознавања. До тада ће по свој прилици Влада и ресорно Министарство да се држе правила које је већ постало народна изрека у Србији „птице умиру певајући, а просветни радници ћутећи“.

 

Драге колеге запослени у образовању, чланови ГСПРС „Независност“, морамо их ускоро демантовати.

 

 

 

 

Београд, 24. 08. 2010. ГСПРС „Независност“

 

Проф. др Томислав Живановић, председник