Грански синдикат просветних радника Србије «Независност» окупља запослене из свих нивоа образовања: предшколског, основног и средњег образовања, ученичког и студентског  стандарда, високог образовања. Овакав састав није карактеристика свих просветних синдиката, који своју активност  спроводе искључиво у појединим деловима образовања.

Репрезентативност потврђујемо на републичком нивоу и учествујемо у преговорима на свим нивоима. У овом тренутку смо репрезентативни на готово свим нивоима образовања, сем високог, где се ових дана приближавамо репрезентативности.

Циљ нам је да сва акта, нарочито колективни уговор, доносимо на јединственом нивоу, чиме бисмо ојачали преговарачку позицију са Министарством просвете. Колико је то важно, показују анализе последњег штрајка; управо тада су у домовима ученика, предшколским установама и на појединим факултетима организовани разни облици штрајка под вођством чланова ГСПРС «Независност». Са снагом овог  дела образовања, будућа синдикална борба за положај запослених и образовања биће још успешнија.

            Организовани  смо на територији Републике Србије и пратимо територијалну организованост  послодавца, Министарства просвете, са око 500 повереништава и око 20000 чланова. Структуру ГСПРС ,,независност“ чине:

Покрајински одбор  Војводине

Територијални одбор  Крагујевац

Територијални одбор   Ниш

Територијални одбор   Београд

Покрајински одбор Косова и Метохије

Сваки од одбора  је организован по школским управама. Тако смо у Покрајинском одбору за Војводину организовани  у: ШУ Нови Сад, ШУ Зрењанин, ШУ Сомбор. ТО Крагјевац чине: ШУ Ваљево, ШУ Крагујевац, ШУ Ужице, и ШУ Пожаревац, ТО Ниш чине: ШУ Ниш, ШУ Лесковац и ШУ Зајечар. У оквиру школских управа делују координациони општински, међуопштински и градски одбори.

Председник ГСПРС Независност је проф. др Томислав Живановић, редовни професор Пољопривредног факултета у Београду.

Припадамо породици Уједињених гранских синдиката «Независност» (УГС «Независност») и преко њих учествујемо у раду Социјално економског савета на републичком и осталим нивоима. Тиме  показујемо да нисмо уско интересни и да не тражимо привилегован положај за образовање, већ, напротив, да се боримо за равноправан и достојанствен положај целокупног света рада и за централно место образовања у њему. Уверени смо да образовању припада управо то место, као базичном ресурсу у друштву. Залажемо се за системско решавање зарада у јавном сектору, у оквиру сложености и квалификација, преко платних разреда или сличних решења.

Чланови смо међународних синдикалних организација: Интернационале образовања, Европске конфедерације синдиката, Међународне конфедерације синдиката и Међународне организације рада. Утицај ових организација је често пресудан у борби за спречавање наметања катастрофалних решења нашем образовању.

Напомињемо, да неки синдикати немају  структуру  препознатљиву и прихватљиву модерним синдикатима. Стварају се мали, „кућни“, синдикати  везани искључиво за вође и поједине територије, нарочито у Војводини (као нпр. Независни синдикат просветних радника Војводине-НСПРВ) вешто  прикривајући то кроз техничке коалиције и савезе. Други се, пак, везују само за делове образовања, предшколце, гимназије и слично, спроводећи, искључиво, одлуке тог нивоа, уколико су незадовољни третманом вође или организације, у техничким коалицијама, којима формално припадају. Колико су оне лабаве, сведоче нам размирице у последњем штрајку о томе да ли је Протокол потписан  или је потпис повучен.

Органи синдиката ГСПРС ,,Независност“ су: Конгрес, Главни одбор, Председништво, Статутарни одбор и Надзорни одбор. Слична структура организовања постоји и на нивоу територијалних одбора. Због специфичности, као облици деловања постоје: Одбори делатности за домове ученика и студетски станард, Одбор за предшколско васпитање и образовање и Одбор за  високо образовање. Такође, веома су активне Секција жена и Секција младих. Формиране су и комисије за: Рационализацију и реформу школства, Колективно преговарање и законодавну активност, Маркетинг и информисање, Уметничке школе, Финансије и чланарину итд., чији је задатак да Главном одбору предлажу, иницирају и дају смернице у решавању проблема из наведених области.

Основни принципи на којима делујемо су:

интерес запослених, солидарност, унутрашња демократска организација, јавност рада, аутономија у односу на политичке странке и верска и национална неутралност.

Подршку у раду имамо од стручних служби УГС «Независност», где поред Центра за синдикално образовање и Центра за приватизацију делује неколико врхунских стручњака из области психологије рада и злостављања на раду, социолога,  правника и економиста.

Имамо развијену Правну службу, преко УГС-«Независност», за радно – правну заштиту.

ГСПРС «Независност» из својих средстава финансира:

–         рад органа Синдиката, секција и комисија,

–         чланарину међународним синдикалним организацијама,

–         стручне сараднике и експерте,

–         мрежу правних саветника доступних сваком члану,

–         мрежу правних заступника који ће до краја у судском поступку бесплатно заступати чланове Синдиката,

–         солидарне помоћи социјално угроженим члановима, као и члановима погођеним елементарним непогодама,

–         разне облике обуке и курсева за оспособљавање синдикалних активиста…

 

Велики број чланова закона из колективног уговора је коригован у корист запослених, на иницијативу ГСПРС „Независност“, уз помоћ осталих синдиката. Активно пратимо реформу школства, указујемо и предлажемо измене оних делова који наносе штету образовању, нарочито код реформи гимназија и средњег стручног образовања. Проф. др Томислав Живановић је члан  Просветног савета за средње стручно образовање и образовање одраслих. Такође се бавимо рационализацијом у образовању и рационализацијом мреже школа, са јасним ставом да она мора бити поступна, осмишљена и са  побољшањем материјалног положаја запослених у просвети. При изради мреже школа треба водити рачуна о низу специфичности, а посебно о чињеници да гашење малих сеоских школа недвосмислено убрзава процес демографског нестајања села. Један од наших приоритета је повећање квалитета образовања, а за то је основни предуслов смањење броја ученика у одељењу.

ГСПРС ,,Независност“ издаје Билтен и има web sajt. Трудимо се да останемо препознатљиви, доследни и одговорни у нашем раду. Спремни смо на сарадњу са свима којима је стало до будућности нашег образовања.

 

ПРИДРУЖИТЕ НАМ СЕ, ПОСТАНИТЕ ЧЛАН ГСПРС «НЕЗАВИСНОСТ»!