На састанку Радне групе за праћење радног ангажовања запослених у образовним установама Школске управе Београд, одржаног 01.02.2016. године, уз присуство координаторке рада школских управа Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Мирјане Радека, између осталог закључено је следеће:

На дан 01.02.2016. године укупно је 516 запослених који имају својство технолошког вишка, од чега је 348 наставног кадра, а 168 ненаставног.

По речима руководиоца Школске управе Београд Милана Јоксимовића, на листи се налазе само технолошки вишкови који не желе да буду преузети. Разлози за то су различити. Од настојања да се узме отпремнина (и оде из система) до коришћења повластица као што је да се не ради (а прима плата). Констатовано је и да многи запослени не желе да напусте приватне школе у којима раде јер им се у државној школи уплаћује пун допринос.

Због горе наведеног, а собзиром да се према подацима Министарства просвете, науке и технолошког развоја који се односе на Школску управу Београд и даље налази преко 3000 лица ангажованих на одређено време, свим члановима ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ и запосленима у образовним установама који раде са непуним радним временом саветујемо да се обрате устанвама које су ангажовале лица на одређено време. Сви подаци о слободним радним местима као и ангажовању на одређено време налазе се на сајту Министарства, просвете, науке и технолошког развоја.

Уколико наиђу на проблем око преузимања могу се обратити Школској управи Београд и ГСПРС НЕЗАВИСНОСТ.

Пре достављања примедби на поступак преузимања запосленима се препоручује да напишу и службену забелешку из које се може видети да је директор установе упознат са потребом запосленог да допуни норму.

Ружица Тодић Брдарић